Matsentralen Norge

Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse

Fra matsvinn til måltid

Over 500.000 mennesker i Norge lever under EUs fattigdomsgrense, samtidig er det et stort miljøproblem at 355 000 tonn mat kastes. Matsentralen er en unik løsning på disse to samfunnsproblemene.

Matsentralen Norge er en paraplyorganisasjon som koordinerer, bistår og utvikler alle matsentralene i Norge og andre initiativer for omfordeling av overskuddsmat.

Vi er også en kunnskapsbank som jobber med å øke kjennskap til og synlighet av matsentralene i Norge.

 

 

 

 

Siste innlegg fra facebooksiden

kke bare overskuddsvarer fra TINE som ender opp hos Matsentralen Bergen, deres ansatte bidrar også! Tusen takk!

Matsentralen Norge - Food banks Norway har delt Matsentralen Bergen sitt innlegg.

kke bare overskuddsvarer fra TINE som ender opp hos Matsentralen Bergen, deres ansatte bidrar også! Tusen takk!
...

En vennlig dag hos Matsentralen Oslo...

Matsentralen Norge - Food banks Norway har delt Matsentralen Oslo sitt innlegg.

En vennlig dag hos Matsentralen Oslo...
...

I Matsentralen Oslo bruker de sansene på mat som har gått ut på «best før»-dato. Gjør du også dette hjemme? ;) #ikkedårligetter

Matsentralen Norge - Food banks Norway har delt Matsentralen Oslo sitt innlegg.

I Matsentralen Oslo bruker de sansene på mat som har gått ut på «best før»-dato. Gjør du også dette hjemme? ;) #ikkedårligetter
...

Følg oss på Facebook