Matsentralen Direkte

Matsvinn er en stor utfordring globalt som det ikke finnes en enkel løsning på. En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år.

Etter flere års forskning og samarbeid mellom matbransje, organisasjoner og myndigheter, ble  “Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn” signert i juni 2017. Dette er en historisk avtale mellom myndighetene og hele matbransjen, der begge parter forplikter seg til å samarbeide om å løse matsvinnfloken.

Målet med bransjeavtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030 i tråd med FNs bærekraftmål, som også Norge har forpliktet seg til å nå. Bransjeavtalen inkluderer tiltak både på bransje- og myndighetsnivå, både når det gjelder kartlegging og innføring av svinnreduserende tiltak.

KuttMatsvinn2020 er et matsvinnprosjekt i serverings- bransjen som ledes av Matvett, der målet er å redusere matsvinnet på norske hoteller, restauranter, kantiner, servicehandel og offentlig virksomhet med 20 % innen 2020.  Det pågår arbeid mot forbruker via blant annet Matvett og Framtiden i våre hender (MatVinn) og flere apper er utviklet for å gi forbrukere  tilgang til mat som er i fare for å bli matsvinn (Foodlist og Too Good To Go).

Partene i bransjeavtalen har også forpliktet seg til å “bidra til donasjon av overskuddsmat til veldedige organisasjoner eller matsentraler”. Matsentralen Direkte ble opprettet for å bidra til at mat fra butikk som krever effektiv og rask redistribusjon uten å gå via en matsentral, ikke blir til matsvinn. Matsentralen Direkte består av gratis, frivillig verktøy som bidrar til å knytte butikker til lokale veldedige organisasjoner for å sikre at overskudd av spiselig mat ikke blir kastet.

Prosjektet “Matsentralen Direkte” skal koordinere og legge til rette for tilkoblinger, kommunikasjon, opplæring og andre ressurser for omfordeling av overskuddsmat mellom butikker og lokale veldedighetsorganisasjoner.

Norges mål om å halvere matsvinnet inkluderer alle ledd fra primærnæring til forbrukere, og det er nødvendig å få med både private og offentlige aktører i arbeidet. Dette er en nasjonal dugnad og alle skal med!

Ønsker organisasjonen deres å motta overskuddsmat fra deres lokale butikker? Ønsker du at en organisasjon henter overskuddsmat fra butikken din?

Ta kontakt for mer info!