Ved å gi overskuddsmat til oss oppnår dere to samfunnsnyttige gevinster.

Dere bedrer livskvaliteten til vanskeligstilte og reduserer samtidig miljøbelastningen av matsvinn.

Mottaket

Vi er en seriøs aktør og en profesjonell samarbeidsparter som kan ta imot store volumer med overskuddsmat. Matsentralen forenkler hverdagen til veldedige organisjasjoner ved at de kan hente mye mat på ett sted.

Vi kan motta mat fra alle aktører i matindustrien, messer og festivaler.
Vi tar dessverre ikke imot mat fra privatpersoner.

Bilder

Fargerike pappesker i stabler på lager
Frukt og grønt hulter i bulter sett ovenfra: gulrøtter, løk, sitrusfrukter, paprika, chili og hvitløk

Matsikkerhet

Matsentralen setter sikkerhet i fokus og følger til enhver tid Mattilsynets lover og regler for lagring av mat. All mat vi omfordeler blir nøye registrert, slik at vi raskt kan spore maten.

Mesteparten av maten vi får tak i har fortsatt en del dager eller uker igjen før «best før»-datoen passeres. Tar vi imot store volumer av en vare, og ser at vi ikke klarer å gi ut alt før holdbarhetsdatoen, passer vi alltid på å få en bekreftelse fra leverandøren på hvor mange uker eller måneder over datoen produktet trygt kan spises og fortsatt smake godt.

Når det gjelder lett bedervelige matvarer, stemplet med «siste forbruksdag», forholder vi oss til denne datoen. Hvis produktene imidlertid egner seg for innfrysing, gjør vi dette senest 1-2 dager før datoen.

Portrett av Kjetil Graver, daglig leder i Godtlevert.no

Godtlevert ønsker å bidra til å redusere mengde mat som blir kastet i Norge. Men situasjoner kan forekomme, som gjør at vi sitter igjen med noen matkasser til overs. For oss er kasting av ypperlige råvarer uaktuelt, derfor gir vi dem gjerne videre. Det er en glede for oss å samarbeide med Matsentralen som bidrar til at overskuddsmaten havner hos dem som trenger det mest.

Kjetil Graver
Daglig leder, Godtlevert.no
Portrett av Sylvia Lofthus

Bama sitt viktigste miljømål er redusert matsvinn, og vi jobber i hele verdikjeden for dette målet. Våre varer er sunne og næringsrike og vi ønsker minst mulig matsvinn. Men ved de anledningene hvor vi har varer av god kvalitet som dessverre ikke kan selges; er vi svært glade for å kunne formidle denne til Matsentralen og da samtidig bidra til at flere i samfunnet får gleden av våre produkter.

Sylvia Lofhus
Miljøsjef, Bama