Om Matsentralene

Matsentraler er veldedig foreninger som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte med å omfordele overskuddsmat.

Matsentralen Oslo ble etablert i september 2013; Tromsø Matsentralen i 2016 og Bodø Matstasjonen og Matsentralen Bergen i 2017