– Hvem kan motta overskuddsmat?

Veldedige organisasjoner som jobber med vanskeligstilte i samfunnet kan bli mottakere.

Kontaktinformasjon

Vi ønsker at dere sender en skriftlig søknad med følgende informasjon:

Beskrivelse av virksomheten

Er dere registrert hos Mattilsynet? (Påkrevet dersom dere serverer mat.)

Årlig kontingent

For å hente gratis mat kreves det innbetaling av en årlig kontingent på mellom kr 1.800 og kr 7.200, avhengig av hvor mye virksomheten historisk har tatt ut av varer. Nye mottagere vil normalt starte på laveste trappetrinn (kr 1.800), som evt. oppjusteres etter 6 mnd.