Samarbeidsorganisasjoner

Maten fra Matsentralen omfordeles videre til mer enn 300 veldedige organisasjoner
rund i Norge, slik at maten når de som trenger den mest.

Vennligst bruk skjemaet under for å registrere en veldedige organisasjon interessert
i å motta mat fra Matsentralen, eller bruk kartet lenger ned for å finne en veldedige
organisasjon som serverer mat fra Matsentralen.

Registrer din veldedige organisasjon for å motta mat fra Matsentralen

Vi ønsker at dere sender en skriftlig søknad med følgende informasjon:

Beskrivelse av virksomheten

Er dere registrert hos Mattilsynet? (Påkrevet dersom dere serverer mat.)

For å hente gratis mat kreves det innbetaling av en årlig kontingent på mellom kr 1.800 og kr 7.200, avhengig av hvor mye virksomheten historisk har tatt ut av varer. Nye mottagere vil normalt starte på laveste trappetrinn (kr 1.800), som evt. oppjusteres etter 6 mnd.

Finn mat hos en veldedige organisasjon som serverer mat fra Matsentralen

Matsentralen samarbeider med mer enn 300 veldedige organisasjoner
slik at maten vi redder når de som trenger den mest.

Organisasjonene serverer og/eller deler ut mat til ulike målgrupper.
Vennligst sjekk kartet for den organisasjon som passer best for deg.

Vi jobber med å legge til flere organisasjoner på kartet.
Takk for tålmodigheten hvis byen din ennå ikke er på kartet.