MENNESKER MAT MILJØ

Fra matsvinn til måltid

«Ingen skal behøve å sulte i Norge i 2017»

Det er en av våre ledende setninger og det endelige målet vi jobber mot.

Vi i Tromsø Matsentral er en mellomstasjon og et lager for mat, som skal videre ut til de humanitære organisasjonene vi samarbeider med.

Vi samarbeider med dagligvarebutikkene og grossister i nærmiljøet for å berge mat som ellers ville blitt kastet.

Tromsø Matsentral ønsker å bidra til et bedre miljø, være med på å bidra til et redusert mat-svinn og tilby forutsigbar og variert kost til våre medmennesker.

Adresse:

Stadionveien 3, 9007 Tromsø
Tlf. 952 16 182
tromsø@matsentralen.no

Daglig leder

Geir-Arne Nordstrand

Åpningstider:

0800 – 1600

Våre samarbeidpartnere

Støtt oss som privatperson

Ønsker du å støtte oss bidrar du til at mat av høy kvalitet, som ellers ville blitt kastet, blir gitt til hjemløse, psykisk syke, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte i Tromsø. Du bidrar dermed til å redusere matsvinn som er positivt for miljøet, samtidig som du hjelper vanskeligstilte.

Konto

Overfør gjerne ditt bidrag til vår konto

4750.45.02976