Kort status for Matsentralen Bergen:

 

  • Matsentralen har vært en suksess og distribuerte ut 400 tonn mat tilsvarende 800.000 måltider til vanskeligstilte i 2018
  • Mer enn 80 organisasjoner henter mat ved sentralen.  Disse evalueres nå, og formelle avtaler etableres med alle.
  • Det er fortsatt venteliste  med organisasjoner som ønsker å hente.
  • I januar-19 distribuerte vi hele 41 tonn mat til vanskeligstilte, mot 25 tonn i januar-18.  Dette tilsier en vekst på mer enn 60 %.
  • Underslag-saken har gitt oss likviditetsmessige utfordringer på kort sikt, som vi nå er i ferd med å løse.
  • Driften er ellers under full kontroll, og det er iverksatt tiltak for å gjenopprette tillit og omdømme.
  • Det er også etablert nye kontrollrutiner, – herunder betalingsrutiner via regnskapskontor, samt revisjon av regnskapet.
  • Det er iverksatt en rekrutteringsprosess med bistand fra ASTREA AS for søk etter ny leder.  Nær 100 søknader har kommet inn, og ny leder forventes å være på plass senest i løpet av mai-19.

 

Vennlig hilsen, Matsentralen i Bergen v/ styret.

KONTAKT INFO

Toppemyr 7 
Mjølkeråen
Hordaland
Tlf. 451 88 958

DAGLIG ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag
 9-14

STØTT OSS

VIPPS  #507454

Konto 3633.53.48375

 

Kr.200 =

100 måltider =

150 kg CO2 miljøfordel

VÅRE STØRSTE LEVERANDØRER AV MAT

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

SISTE INNLEGG FRA FACEBOOK