FRA MATSVINN TIL MÅLTID

Matsentralen Bergen har som formål å bidra til redusert matsvinn ved å omfordele overskuddsmat til organisasjoner som kan distribuere maten ut til mennesker med ulike behov. Dette kan være utfordringer som økonomi, helse eller ulike sosiale problemstillinger.

Matsentralen Bergen er stiftet av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors, Robin Hood Huset og Blå Kors. Samtlige av disse organisasjonene tilbyr allerede hjelp til trengende. Vi er også tilgjengelig for andre organisasjoner som ønsker å hente mat for å tilby dette til mennesker i vanskelige livssituasjoner.

KONTAKT INFO

Toppemyr 7 
Mjølkeråen
Hordaland
Tlf. 923 34 475

DAGLIG LEDER

Olav Berg

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag
 9-14

I STYRET SITTER FØLGENDE PERSONER

Styreleder: Arne Liljedahl Lynngård, Kirkens Bymisjonen

Varamedlem: Christian Hysing-Dahl, Kirkens Bymisjonen

Styremedlem: Tore Vindenes, Blå kors

Varamedlem: Jenny Sortland, Blå kors

Styremedlem: Marian Guddal Hansen, Røde Kors

Varamedlem: Jon Magnar Bøe, Røde Kors

Styremedlem: Marcos Amano, Robin Hood Huset

Varamedlem: Rita Agdal, Robin Hood Huset

Styremedlem: Margaret Saue Marti, Frelsesarmeen

Varamedlem: Bernt Olaf Ørsnes, Frelsesarmeen

Styremedlem: Cristiano Aubert, Matsentralen Oslo

VÅRE STØRSTE LEVERANDØRER AV MAT

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

STØTT OSS!

Ønsker du å støtte oss bidrar du til at mat av høy kvalitet, som ellers ville blitt kastet, blir gitt til hjemløse, psykisk syke, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte i Bergen. Du bidrar dermed til å redusere matsvinn som er positivt for miljøet, samtidig som du hjelper vanskeligstilte.

Vipps oss

Bruk kode #507454 eller søk etter «Matsentralen Bergen» under «Grupper»

Konto

Overfør gjerne ditt bidrag til vår konto

3633.53.48375

SISTE INNLEGG FRA FACEBOOK