Løsning

Matsentralen er det norske navnet for “Food Bank”. Matsentralen er en veldedig forening som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte ved å omfordele overskuddsmat som ellers hadde vært kastet.

Food Bank Arizona ble etablert i 1967 og ble med det startskuddet for det som i dag har utviklet seg til en verdensomspennende omfordelingsstruktur for overskuddsmat. Den første matsentralen i Europa ble etablert i Paris i 1984. I dag finnes det matsentraler i mer enn 50 land rundt om i verden, bl.a. i 20 europeiske land.

Det norske nettverket av matsentraler inkluderer snart åtte matsentraler: Matsentralen Oslo ble etablert i september 2013; Tromsø Matsentral i 2016 og Matsentralen Bergen i 2017. I 2018 åpnet  Matsentralen Trondheim og Matsentralen Rogaland. I 2019 åpnet Matsentralen Sør og Matsentralen Vestfold & Telemark og i løpet av året åpnes Matsentralen Innlandet.

Måten matsentralen jobber på er enkel: matsentralene får overskuddsmat fra matbransjen, det vil si produsenter, grossister og leverandører, matsentralene sorterer maten og gjør den tilgjengelig for mer enn 400 veldedige organisasjoner som henter mat hos matsentralene og  hjelper mennesker i nød.

Slik gir matsentralen mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

 

(Les mer  ↓ )

 

Bilder

Overskuddsmat

Matsentralen omfordeler overskuddsmat, det vil si god og spiselig mat som av ulike grunner ikke kan selges gjennom de tradisjonelle kanalene og som vanligvis ville blitt kastet. Eksempler på overskuddsmat er:

• Produkter med kort holdbarhet eller etter «Best Før Dato»
• Produkter som har blitt tatt ut av sortimentet hos de store kjedene
• Produkter med pakningsendringer
• Sesongvarer
• Mat som det har blitt produsert for mye av

 

(Les mer  ↓ )

Bilder

Matsentralen Norge

Matsentralen Norge er en paraplyorganisasjon som koordinerer, bistår og utvikler alle matsentralene i Norge og andre initiativer for omfordeling av overskuddsmat.

Vi er også en kunnskapsbank som jobber med å øke kjennskap til og synlighet av matsentralene i Norge.

Over 500.000 mennesker i Norge lever under EUs fattigdomsgrense, samtidig er det et stort miljøproblem at 385 000 tonn mat kastes. Matsentralen er en unik løsning på disse to samfunnsproblemene.

 

(Les mer  ↓ )

Bilder

Eldre mann bærer matkasser foran varebil full av mat
Flere hyller med mat på lager

Internasjonalt samarbeid

Matsentralen er medlem av FEBA (Fédération des Banques ALIMENTAIRES/ Federation of European Food Banks), som er den europeiske sammenslutning for matbanker.

Nettverket jobber blant annet  for felles verdier og rutiner.

 

(Les mer  ↓ )

Bilder

Mann og kvinne som inspiserer melprodukter i hyllene på lageret til Matsentralen

Styre

Matsentralen Oslo

Cristiano Aubert
Styreleder

Matvett

Anne Marie Schrøder
Nesteleder

Matsentralen Tromsø

Geir Arne Nordstrand
Styremedlem

Dagligvarehandelens miljøforum

Halvard Hauer
Styremedlem

Evangeliesenteret

Pål André Joys Wigart
Styremedlem

Kirkens Bymisjon

Arne Halse
Styremedlem

IOGT Norge

Anne Louise Skoland
Vararepresentant

Frelsesarmeen

Wibecke Aasnæs
Vararepresentant