Fra matsvinn til måltid

En unik løsning

Matsentralen Norge er en paraplyorganisasjon som koordinerer, bistår og utvikler alle matsentralene i Norge og andre initiativer for omfordeling av overskuddsmat.

Vi er også en kunnskapsbank som jobber til å øke kjennskap til og synlighet av matsentralene i Norge.

Matsentralen er det norske navnet for “Food Bank”. Matsentraler er veldedig foreninger som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte med å omfordele overskuddsmat.

Food Bank Arizona ble etablert i 1967 og ble med det startskuddet for det som i dag har utviklet seg til en verdensomspennende omfordelingsstruktur for overskuddsmat. Den første Matsentralen i Europa ble etablert i Paris i 1984. Matsentralen Oslo ble etablert i september 2013; Tromsø Matsentralen i 2016 og Bodø Matstasjonen og Matsentralen Bergen i 2017. I 2018 åpnet vi Matsentralen Trondheim.

Over 500.000 mennesker i Norge lever under EUs fattigdomsgrense, samtidig er det et stort miljøproblem at 355 000 tonn mat kastes. Matsentralen er en unik løsning på disse to samfunnsproblemene.

 

Bilder

Eldre mann bærer matkasser foran varebil full av mat
Flere hyller med mat på lager

Internasjonalt samarbeid

Matsentralen er medlem av FEBA (Fédération des Banques ALIMENTAIRES/ Federation of European Food Banks), som er den europeiske sammenslutning for matbanker. Nettverket jobber blant annet  for felles verdier og rutiner.