Vi omfordeler overskuddsmat til vanskeligstilte.

En unik løsning

Matsentralen er en veldedig forening som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte på Østlandet. Over 500.000 mennesker i Norge lever under EUs fattigdomsgrense, samtidig er det et stort miljøproblem at 355 000 tonn mat kastes. Matsentralen er en unik løsning på disse to samfunnsproblemene.

Initiativet til en matsentral kom fra dagligvarebransjen, og høsten 2013 ble vi stiftet av Blåkors, Evangeliesenteret, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og IOGT Norge. Vi er finansiert gjennom støtte fra dagligvarekjedene, leverandører, legater, stiftelser og gaver fra næringslivet. I tillegg betaler mottakerorganisasjonene en årlig medlemsavgift.

I styret sitter følgende personer:

Styreleder: Lindis Evja, Frelsesarmeen

Nestleder: Halvard Hauer, Dagligvarehandelens miljøforum

Styremedlem: Anne Marie Schrøder, Matvett

Styremedlem: Stian Ludvigsen, Evangeliesenteret

Styremedlem: Kjersti Ihle, Kirkens Bymisjon

Styremedlem: Jostein Hågan, Blå Kors

Varamedlem: Odd Kjell Ingvaldsen, IOGT

Varamedlem: Vidar Solevåg, Frelsesarmeen

Bilder

Eldre mann bærer matkasser foran varebil full av mat
Flere hyller med mat på lager

Internasjonalt samarbeid

Matsentralen er medlem av FEBA (Fédération des Banques ALIMENTAIRES/ Federation of European Food Banks), som er den europeiske sammenslutning for matbanker. Nettverket jobber blant annet  for felles verdier og rutiner.