Fra matsvinn til måltid

Foreningen Matsentralen Rogaland er stiftet av  Frelsesarmeen, Evangeliesenteret og Hjerte for Sandnes, i samarbeid mellom Stavanger kommune.

Det geografiske nedslagsfeltet omfatter hele Rogaland fra Haugesund til Egersund.

Vi håper å åpne etter sommer 2018

Adresse:

Ta kontakt for mer info:

rogaland@matsentralen.no

Daglig leder

Tor Jan Bredenbekk

Åpningstider: 

Mer informasjon kommer snart

I styret sitter følgende personer:

Vidar Solevåg, Frelsesarmeen (styreleder)

Wenche Lillebø, Hjerte for Sandnes

Merethe Aanestad, Evangeliesenteret

Tor Ove Hjartnes, Frelsesarmeen

Cristiano Aubert, Matsentralen Norge

Støtt oss som privat person

Ønsker du å støtte oss bidrar du til at mat av høy kvalitet, som ellers ville blitt kastet, blir gitt til hjemløse, psykisk syke, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte i Tromsø. Du bidrar dermed til å redusere matsvinn som er positivt for miljøet, samtidig som du hjelper vanskeligstilte.

Ta kontakt for mer informasjon

Siste innlegg fra Facebook