Foto: Aziz Nasuti

FRA MATSVINN TIL MÅLTID

En tredjedel av all mat som produseres blir aldri spist. Samtidig finnes det over en halv million fattige i Norge ifølge Statistisk Sentralbyrå. Matsvinnet alene koster samfunnet like mye i klimautslipp som alle former for persontransport sammenlagt.

Matsentralen Trondheim er en ideell forening som formidler overskuddsmat fra matvarebransjen til veldedige organisasjoner. Vi fanger opp helt frisk mat som ellers ville ha blitt kastet i grossistleddet på grunn av standardkrav på gode marginer i holdbarheten.

Våre formål er å bekjempe matsvinn og sosial fattigdom ved å forvandle et avfallsproblem i næringen til en ressurs for fellesskapet. Vi ønsker å få med oss hele Trøndelag på denne samfunnsdugnaden for miljø og medmenneskelighet.

Alle organisasjoner som blir medlem av Matsentralen kan hente ut variert overskuddsmat fra vårt matlager. Både bedrifter og privatpersoner som engasjerer seg for saken er velkommen til å bidra etter evne som frivillig eller støttemedlem.

Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

 

KONTAKT INFO

Tlf: 732 00 244
Falkenborgveien 32
7044 Trondheim
Org nr: 818 265 212

ÅPNINGSTIDER

Tirsdag og Torsdag

kl 10-17

I STYRET SITTER FØLGENDE PERSONER

Styrets leder:
Dag Bjørnæs

Styremedlem:
Mari Bremnes Ese
Karl Johan Kopreitan

VÅRE STØRSTE LEVERANDØRER AV MAT

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Driver din ideelle organisasjon med tiltak som hjelper vanskeligstilte, fremmer miljøbevissthet, folkehelse eller skaper gode inkluderende fellesskap? Da ønsker vi å tilby dere mat og medlemskap hos Matsentralen i Trondheim. Jeg gleder meg til å høre fra alle dere flotte frivillige som gjør en innsats for gode formål.

Marte Lønvik Bjørnsund
Daglig leder, Matsentralen Trondheim

Enestående Familier tilbyr sosiale samvær for familier der en voksen ofte er alene med omsorgen for barn. Matsentralen betyr for oss at vi kan gjennomføre flere aktiviteter enn før, fordi budsjettet kan strekkes lenger. Pengene vi sparer kommer våre enestående familier til gode. Takk for at dere finnes.

Christian Strømstad
Aktivitetsansvarlig, IOGTs Enestående familier

STØTT OSS

Ønsker du å bidra til at overskuddsmat av høy kvalitet blir en ressurs for de som trenger det mest? Ved å redusere matsvinn sparer vi miljøet 2 kg CO2 ekvivalenter per matpose som berges. Hvis du vil jobbe frivillig for oss eller bli støttemedlem, er det bare å ringe 732 00 244.

Vipps oss

Bruk kode #507358

 

Konto

Overfør gjerne ditt bidrag til vår konto

4212 21 44601

SISTE INNLEGG FRA FACEBOOK