Foto: Aziz Nasuti

FRA MATSVINN TIL MÅLTID

En tredjedel av all mat som produseres blir aldri spist. Samtidig finnes det over en halv million fattige i Norge ifølge Statistisk Sentralbyrå. Matsvinnet alene koster samfunnet like mye i klimautslipp som alle former for persontransport sammenlagt.

Matsentralen Trondheim er en ideell forening som formidler overskuddsmat fra matvarebransjen til veldedige organisasjoner. Vi fanger opp helt frisk mat som ellers ville ha blitt kastet i grossistleddet på grunn av standardkrav på gode marginer i holdbarheten.

Våre formål er å bekjempe matsvinn og sosial fattigdom ved å forvandle et avfallsproblem i næringen til en ressurs for fellesskapet. Vi ønsker å få med oss hele Trøndelag på denne samfunnsdugnaden for miljø og medmenneskelighet.

Alle organisasjoner som blir medlem av Matsentralen kan hente ut variert overskuddsmat fra vårt matlager. Både bedrifter og privatpersoner som engasjerer seg for saken er velkommen til å bidra etter evne som frivillig eller støttemedlem.

Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

 

KONTAKT INFO

Tlf: 732 00 244

trondheim@matsentralen.no

Falkenborgveien 32

7044 Trondheim

 

Daglig leder: Marte Lønvik Bjørnsund

Org nr: 818 265 212

ÅPNINGSTIDER

Mandag- Fredag

kl 09-15

STØTT OSS

Bli støttemedlem her:

bit.ly/stottemedlem

eller

VIPPS #507358

Bankkonto 4212 21 44601

200 kr = 100 måltider

VÅRE STØRSTE LEVERANDØRER AV MAT

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Driver din ideelle organisasjon med tiltak som hjelper vanskeligstilte, fremmer miljøbevissthet, folkehelse eller skaper gode inkluderende fellesskap? Da ønsker vi å tilby dere mat og medlemskap hos Matsentralen i Trondheim. Jeg gleder meg til å høre fra alle dere flotte frivillige som gjør en innsats for gode formål.

Marte Lønvik Bjørnsund
Daglig leder, Matsentralen Trondheim

Enestående Familier tilbyr sosiale samvær for familier der en voksen ofte er alene med omsorgen for barn. Matsentralen betyr for oss at vi kan gjennomføre flere aktiviteter enn før, fordi budsjettet kan strekkes lenger. Pengene vi sparer kommer våre enestående familier til gode. Takk for at dere finnes.

Christian Strømstad
Aktivitetsansvarlig, IOGTs Enestående familier

SISTE INNLEGG FRA FACEBOOK