Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse

Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Gjennom vårt arbeid hjelper vi både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Matsentralene i Norge

Nettverket har åtte matsentraler som dekker Norge fra nord til sør. Matsentralen Oslo ble etablert i 2013, Tromsø Matsentral i 2016 og Matsentralen Vestland i 2017. I 2018 åpnet Matsentralen Trøndelag og Matsentralen Rogaland. I 2019 åpnet Matsentralen Sør og Matsentralen Vestfold og Telemark, og i 2021 Matsentralen Innlandet.

Finn en Matsentral

Slik jobber vi

1. Matbransjen

Matsentralen mottar overskuddsmat fra matbransjen. Dette er mat som, av ulike årsaker, ikke kan selges, men som trygt kan spises.

3. Ideelle
organisasjoner

Organisasjonene bruker maten til servering av måltider og utdeling eller hjemkjøring av matposer.

2. Matsentralen

Maten sorteres og oppbevares på våre lagere, og hentes av ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

4. Vanskeligstilte

Maten når ut til de som trenger den mest. Slik gir Matsentralen mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

Mer enn et måltid

Matsentralen samarbeider med over 480 ideelle organisasjoner som hjelper oss å omfordele maten slik at den når de som trenger den mest.
Mange av de virksomheter vi samarbeider med tilhører nasjonale aktører som Frelsesarmeen, Blå kors, Evangeliesenter eller Kirkens Bymisjon. Vi samarbeider også med lokale aktører som Omsorgskafeen i Trondheim, Open hands for you i Rogaland eller Osterøyhjelpen i Bergen. I tillegg til en varmt måltid eller en pose med dagligvarer, tilbyr de ideelle organisasjonene en rekke tiltak for å hjelpe mennesker ut av deres vanskelige situasjon som økonomikurs eller veiledning til utdanning og jobb. På Matkartet kan du finne mer informasjon om disse organisasjoner og deres tiltak.

Matkartet

Et bærekraftig matsystem

Gjennom samarbeidet med matbransjen fungerer Matsentralen som et sikkerhetsnett som redder overskuddsmat fra å bli til matsvinn, og som gjennom en alternativ omfordelingskanal i samarbeid med ideelle organisasjoner, sørger for at maten blir spist. Vi hjelper dermed aktører i matbransjen med å redusere sitt matsvinn og samtidig ta et samfunnsansvar som tangerer mange av FNs Bærekraftsmål.
Matsentralene mottar mat fra over 250 leverandører og grossister i Norge. Her ser du hvilke aktører i matbransjen vi samarbeider med.
FNs Bærekraftsmål

Matsentralen bidrar til 7 av FNs 17 bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om hvordan arbeidet vårt hjelper myndigheter og matbransje med å nå disse målene.

Nyheter

Les mer

Våre økonomiske støttespillere

Matsentralen er en ideell organisasjon som finansieres takket være økonomisk støtte fra en rekke støttespillere. Her har du de som støtter oss på nasjonalt nivå.
AVVYO
BNP Paribas
Bama
Bloomberg
Coop
European Food Banks
Findus
General Mills
Gjensidigestiftelsen
Joker
Kavlifondet
Landbruks- og matdepartementet
Mckinsey & Comp. Inc
Netthandelsgruppen
NorgesGruppen
Orkla
PepsiCo
Rema
Tata consultancy services
Tine
Too good to go

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.