Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse

Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Gjennom vårt arbeid hjelper vi både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom.

Matsentralen Matkart
5508
Tonn mat delt ut
269
LEVERANDØRER
TILSVARER
11 MILL
MÅLTIDER
537
MOTTAKERORGANISASJONER
*data fra 2022

Slik jobber vi

1. Matbransjen

Matsentralen mottar overskuddsmat fra matbransjen. Dette er mat som, av ulike årsaker, ikke kan selges, men som trygt kan spises.

3. Ideelle
organisasjoner

Organisasjonene bruker maten til servering av måltider og utdeling eller hjemkjøring av matposer.

2. Matsentralen

Maten sorteres og oppbevares på våre lagere, og hentes av ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

4. Vanskeligstilte

Maten når ut til de som trenger den mest. Slik gir Matsentralen mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

Matsentralen Primær

Mer enn et måltid

Matsentralen samarbeider med over 480 ideelle organisasjoner som hjelper oss å omfordele maten slik at den når de som trenger den mest.

Mange av de virksomheter vi samarbeider med tilhører nasjonale aktører som Frelsesarmeen, Blå kors, Evangeliesenter eller Kirkens Bymisjon. Vi samarbeider også med lokale aktører som Omsorgskafeen i Trondheim, Open hands for you i Rogaland eller Osterøyhjelpen i Bergen. I tillegg til en varmt måltid eller en pose med dagligvarer, tilbyr de ideelle organisasjonene en rekke tiltak for å hjelpe mennesker ut av deres vanskelige situasjon som økonomikurs eller veiledning til utdanning og jobb. På Matkartet kan du finne mer informasjon om disse organisasjoner og deres tiltak.

Trenger du mat?

Maten reddet av Matsentralen omfordeles videre til over 480 ideelle organisasjoner rundt i Norge, slik at maten når de som trenger den mest. Hvis du befinner deg i en vanskelig situasjon og trenger mathjelp, bruk Matkartet og ta kontakt med en av disse organisasjonene. I Tromsø har Matsentralen sin egen butikk som mennesker i vanskelig situasjon kan besøke for å motta mathjelp. Klikk HER for mer informasjon om Tromsø Matsentral.

Et bærekraftig matsystem

Gjennom samarbeidet med matbransjen fungerer Matsentralen som et sikkerhetsnett som redder overskuddsmat fra å bli til matsvinn, og som gjennom en alternativ omfordelingskanal i samarbeid med ideelle organisasjoner, sørger for at maten blir spist. Vi hjelper dermed aktører i matbransjen med å redusere sitt matsvinn og samtidig ta et samfunnsansvar som tangerer mange av FNs Bærekraftsmål.

I 2021 mottok matsentralene overskuddsmat fra over 220 leverandører og grossister i Norge.

Utvliklingsprosjekter

FNs Bærekraftsmål

Matsentralen bidrar til 7 av FNs 17 bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om hvordan arbeidet vårt hjelper myndigheter og matbransje med å nå disse målene.

Mer om bærefraftsmål

Nyheter

Våre økonomiske støttespillere

Matsentralen er en ideell organisasjon som finansieres takket være økonomisk støtte fra en rekke støttespillere.
Her har du de som støtter oss på nasjonalt nivå.
AVYO
BNP Paribas
Bama
Bloomberg
Coop
European Food Banks
Findus
General Mills
Gjensidigestiftelsen
Holdbart
IFCO
Joker
Kavlifondet
Landbruks- og matdepartementet
Mars food
Mckinsey & Comp. Inc
Netthandelsgruppen
NorgesGruppen
Orkla
PepsiCo
Rema
Sparebankstiftelsen
Tata consultancy services
Tine
Too good to go
Yara
Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.