Vi gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse

Omtrent en tredjedel av all mat som produseres i verden i dag går tapt eller kastes. Ved å flytte mat fra der det er for mye til der det er for lite, bidrar Matsentralen til en bedre omfordeling og bruk av ressurser i matsystemet vårt. Vi hjelper dermed aktører i matbransjen med å redusere sitt matsvinn og samtidig ta et samfunnsansvar som bidrar til 7 av de 17 FNs bærekraftsmålene.

overskuddsmat

Vi redder overskuddsmat fra å bli matsvinn

Til tross for effektiv logistikk og praksis i matbransjen, kommer noe mat aldri fra jord til bord. Enten det er krokete og snåle grønnsaker, overprodusert mat, feilvarer, pakningsendringer, sesongvarer eller varer med kort holdbarhet, ender denne maten som regel som avfall. Denne maten kalles overskuddsmat, altså god og spiselig mat som av ulike grunner ikke kan selges gjennom de tradisjonelle kanalene. Ved å redde denne maten fra å bli kastet, fungerer Matsentralen som et sikkerhetsnett som hjelper matbranjen å redusere matsvinn.

Vi omfordeler maten til de som trenger den mest

Vi omfordeler maten til de som trenger den mest

Matsentralen samarbeider med over 540 ideelle organisasjoner som hjelper oss å omfordele overskuddsmaten vi samler inn. Disse organisasjoner henter maten fra deres nærmeste Matsentral og bruker maten til å servere et varmt måltid eller gi en pose med dagligvarer til mennesker i en vanskelig situasjon. I tillegg, tilbyr de fleste av de ideelle organisasjonene ulike gratis tjenester som leksehjelp, veiledning til utdanning og jobb, språkopplæring, rehabilitering for avhengighet, arbeidstrening, utdeling av klær, veiledning/hjelp fra sykepleier, hjelp med oppfølging NAV, psykolog, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning. For mange kan dette bety en vei ut av utenforskapet. Ved å støtte organisasjoner som utfører slike viktige sosiale tjenester, bidrar vi til 7 av FNs 17 bærekraftsmål.

Slik jobber vi

1. Matbransjen

Matsentralen mottar overskuddsmat fra matbransjen. Dette er mat som, av ulike årsaker, ikke kan selges, men som trygt kan spises.

3. Ideelle
organisasjoner

Organisasjonene bruker maten til servering av måltider og utdeling eller hjemkjøring av matposer.

2. Matsentralen

Maten sorteres og oppbevares på våre lagere, og hentes av ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

4. Vanskeligstilte

Maten når ut til de som trenger den mest. Slik gir Matsentralen mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.