Rapporter om Matsentralen, matsvinn og fattigdom i Norge

Food Redistribution in the Nordic Region - The Nordic Council

Virkemidler for matdonasjon og arbeid med reduksjon avmatsvinn i norske kommuner - Østfoldforskning

Norwegian Food Waste Policies - TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo

Norwegian Supermarketsand Food Waste - The Future in our Hands

ForMat sluttrapport - Matvett og Østfoldforskning

Recommendations for Action in Food Waste Prevention - EU Platformon Food Losses and Food Waste

Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States - EU Platform on Food Losses and Food Waste

The state of Food and Agriculture, moving forward on food loss and waste reduction - FAO

Snakk omfattigdom - Kirkens Bymisjon og Respons Analyse