Matbransjen

Matsentralen samarbeider med matbransjen for å bidra til en mer bærekraftig matverdikjede. Ved å donere overskuddsmat til oss kan aktører i matbransjen redusere både klimaavtrykket av driften og kostnadene ved avfallshåndtering. Matsentralene mottar mat fra over 300 leverandører og grossister i Norge.

Samfunnsansvar

I følge FNs ferskeste klimarapport (IPCCS) er reduksjon av matsvinn en av de to viktigste strategiene for å redusere klimapåvirkning . Donasjon av overskuddsmat til vanskeligstilte er en enkel og effektiv måte for bedrifter å redusere matsvinn og ta et viktig samfunnsansvar (CSR). Klikk på logoene for å lese hvordan vi hjelper matbransjen med å styrke både deres samfunnsansvar og miljøengasjement.

UNIL
Tine
Ringnes
Rema
NorgesGruppen
Coop
Bama

Mattrygghet

Matsentralen setter matsikkerhet i fokus, og følger til enhver tid Mattilsynets lover og regler for lagring av mat.  Tar vi imot store volumer av en vare og ser at vi ikke klarer å gi ut alt før «best før» dato utløper, passer vi alltid på å få en bekreftelse fra leverandøren på hvor mange uker eller måneder over datoen produktet trygt kan spises, og fortsatt smaker godt. Når det gjelder lett bedervelige matvarer stemplet med «siste forbruksdag», forholder vi oss til denne datoen. Hvis produktene imidlertid egner seg for innfrysing, gjør vi dette senest 1-2 dager før datoen, i tråd med Mattilsynets retningslinjer.

Mattilsynet

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

I Norge har myndighetene og matbransjen gått sammen om en historisk avtale for å forebygge og redusere matsvinnet nasjonalt. Gjennom Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, som ble inngått i 2017, jobber fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner for å halvere matsvinnet i hele verdikjeden for mat innen 2030. Avtalen er et viktig verktøy for å finne løsninger og iverksette tiltak på tvers av sektorer og ledd i verdikjeden. Bransjeavtalen setter fokus på donasjon av overskuddsmat da avtalepartene i matbransjen forplikter seg til å bidra til donasjon av overskuddsmat til veldedige organisasjoner/matsentraler. I tillegg, forplikter myndigheter seg til å bidra til å tilrettlegge for donasjon av mat i samarbeid med matbransjen

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

Matvett

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.


Selskapet eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke. Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for alle aktørene i bransjen å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette utvikler Matvett gode verktøy og tiltak samt stimulerer til samarbeid og hever det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne. I tillegg til nært samarbeid med  NORSUS og Nofima, er Matsentralen en viktig samarbeidspartner til Matvett, da vi er en av flere løsninger i matbransjens verktøykassen til å redusere matsvinn.

Matvett

Noen eksempler på samarbeid med matbransjen:

Matbørsen leverer ferske ferdigretter til både Matsentralen Oslo og Matsentralen Vestfold & Telemark. De har bidratt med over 350 tonn / 700 000 måltider siden 2016, og gjør hverdagen betydelig enklere for alle virksomhetene som serverer mat til mange.

Alle landets matsentraler henter frukt og grønt hos Bama, og vi har så langt reddet godt over en million kilo fra dem. Det å kunne tilby et godt utvalg av sunne og næringsrike produkter er særs viktig for oss, virksomhetene som henter maten og ikke minst brukerne - de vanskeligstilte.

Andre måter vi samarbeider med matbransjen på:

Joker

Joker

Hver gang du kjøper et Gullkorn- eller Familiebrød hos Joker går en krone til Matsentralen. Det finansierer utdeling av 400.000 måltider i året. Men et lite Gullkorn og et lite Familiebrød er gode brød på flere måter. De to brødene bidrar  til å redusere matsvinn og kasting av brød, fordi de er akkurat passe store, slik at de blir spist opp i sin helhet – og fordi de er bake-off-brød som stekes basert på etterspørsel i butikk.

Holdbart

Holdbart

Det finnes mange matreddere i Norge, og en av dem er Holdbart. Butikkjeden kjøper inn varer som av en eller annen grunn ikke skal selges gjennom de vanlige dagligvarekanalene, og selger dem videre til sine kunder med opptil 90 % rabatt.  Bra for miljøet og bra for lommeboka.

Holdbart er også en av mange leverandører til Matsentralen, men med et litt annerledes samarbeid. I tillegg til å donere overskuddsmat, går nemlig 60 øre av hver bærepose de selger i sin helhet til Matsentralen.  Dette er tilsvarende det de fleste i handelen gir til Handelens Miljøfond. Holdbart har mange kunder i sine 10 butikker, så i løpet av 2021 ble dette nesten 429 000 kroner. Dette må virkelig sies å være et bæreposekraftig samarbeid!

Maarud

Maarud

I tillegg til å gi bort deres overskuddsmat til Matsentralen, ga Maarud i 2018 en del av Julegull sitt økonomisk overskudd til Matsentralen. For hver Julegull-pose de solgte, fikk Matsentralen én krone. Totalt ble 175 000 kr samlet inn! Maarud la også ned ressurser på å kommunisere ut om vårt arbeid og drift, fordi de mener at flere der ute bør lære enda mer om Matsentralen. Med hjelp fra New Work fikk Matsentralen dermed fire hyggelig filmer til å bruke på SoMe.

Tine

Tine

TINE har vært en av våre mest trofaste samarbeidspartnere siden den første Matsentralen åpnet i Oslo. I dag samarbeider TINE tett med alle våre 7 matsentraler, for å sikre at alle deres overskudsmat når ut organisasjoner som hjelper mennesker i en vanskelig situasjon. TINE har også støttet Matsentralen økonomisk siden starten. Sommeren 2018 kom TINE i tillegg ut med 26 millioner melkekartonger med informasjon om Matsentralen og samarbeidet vårt. Dette er en fantastisk måte å skape oppmerksomhet rundt de sosiale, økonomiske og miljømessige problemene vi jobber med å løse i godt samarbeid med TINE.

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.