Matbransjen

Matsentralen samarbeider med matbransjen for å bidra til en mer bærekraftig matverdikjede. Ved å donere overskuddsmat til oss kan aktører i matbransjen redusere både klimaavtrykket av driften og kostnadene ved avfallshåndtering. Matsentralene mottar mat fra over 130 leverandører og grossister i Norge.
Her ser du hvilke aktører i matbransjen vi samarbeider med.

Løsningen

Gjennom samarbeid med matbransjen fungerer Matsentralen som et sikkerhetsnett som redder overskuddsmat, og som gjennom en alternativ omfordelingskanal, i samarbeid med ideelle organisasjoner, sørger for at maten blir spist. Ved å flytte mat fra der det er for mye til der det er for lite, bidrar Matsentralen til en bedre omfordeling og bruk av ressurser i matsystemet vårt.
Vi hjelper dermed aktører i matbransjen med å redusere sitt matsvinn og samtidig ta et samfunnsansvar som tangerer 7 av 17 FNs Bærekraftsmål.

Kostnader av matsvinn

Til tross for matbransjens innsats for å unngå matsvinn er det dessverre fortsatt mye spiselig mat som faller ut av matsystemet og ender som svinn. Det utfordrer både lønnsomhet, klima og etikk. Matsvinn i Norge tilsvarer et årlig økonomisk tap på minst 22 milliarder NOK og et klimafotavtrykk på minimum 1,3 millioner CO2-ekvivalenter per år, samtidig som maten kunne ha mettet 600 000 mennesker i et helt år.

Samfunnsansvar

I følge FNs ferskeste klimarapport (IPCCS) er reduksjon av matsvinn en av de to viktigste strategiene for å redusere klimapåvirkning . Donasjon av overskuddsmat til vanskeligstilte er en enkel og effektiv måte for bedrifter å redusere matsvinn og ta et viktig samfunnsansvar (CSR). Klikk på logoene for å lese hvordan vi hjelper matbransjen med å styrke både deres samfunnsansvar og miljøengasjement.

Ringnes
Findus
Tine
Coop
Rema
Bama
NorgesGruppen

Mattrygghet

Matsentralen setter matsikkerhet i fokus, og følger til enhver tid Mattilsynets lover og regler for lagring av mat.  Tar vi imot store volumer av en vare og ser at vi ikke klarer å gi ut alt før «best før» dato utløper, passer vi alltid på å få en bekreftelse fra leverandøren på hvor mange uker eller måneder over datoen produktet trygt kan spises, og fortsatt smaker godt. Når det gjelder lett bedervelige matvarer stemplet med «siste forbruksdag», forholder vi oss til denne datoen. Hvis produktene imidlertid egner seg for innfrysing, gjør vi dette senest 1-2 dager før datoen, i tråd med Mattilsynets retningslinjer.

Hva slags mat tar vi imot?

Matsentralen omfordeler overskuddsmat fra matbransjen. Det vil si god og spiselig mat som, av ulike grunner, ikke kan selges gjennom de tradisjonelle kanalene, og som vanligvis ville blitt kastet. Eksempler på overskuddsmat er:

Feilvare (på emballasje)

Kort holdbarhet

Overproduksjon

Pakningsendring

Sesongvare

Ute av sortiment

Over hele Norge

Nettverket Matsentralen Norge består av åtte sentraler i Oslo, Tromsø,  Vestland, Trøndelag, Rogaland, Sørlandet, Vestfold og Telemark og Innlandet. Vi kan dermed samarbeide med både lokale og nasjonale aktører i matbransjen.

Finn Matsentralen

Se hvordan Matsentralen samarbeider med matbransjen:


Matbørsen leverer ferske ferdigretter til både Matsentralen Oslo og Matsentralen Vestfold & Telemark. De har bidratt med over 200 tonn / 400 000 måltider siden 2016, og gjør hverdagen betydelig enklere for alle virksomhetene som serverer mat til mange.

Alle landets matsentraler henter frukt og grønt hos Bama, og vi har så langt reddet godt over en million kilo fra dem. Det å kunne tilby et godt utvalg av sunne og næringsrike produkter er særs viktig for oss, virksomhetene som henter maten og ikke minst brukerne - de vanskeligstilte.

TINE har vært en av våre mest trofaste samarbeidspartnere siden den første Matsentralen åpnet i Oslo. I dag samarbeider TINE tett med alle våre 7 matsentraler, for å sikre at alle deres overskudsmat når ut organisasjoner som hjelper mennesker i en vanskelig situasjon. TINE har også støttet Matsentralen økonomisk siden starten. Sommeren 2018 kom TINE i tillegg ut med 26 millioner melkekartonger med informasjon om Matsentralen og samarbeidet vårt. Dette er en fantastisk måte å skape oppmerksomhet rundt de sosiale, økonomiske og miljømessige problemene vi jobber med å løse i godt samarbeid med TINE.

I tillegg til å gi bort deres overskuddsmat til Matsentralen, ga Maarud i fjor en del av Julegull sitt økonomisk overskudd til Matsentralen. For hver Julegull-pose de solgte i 2018, fikk Matsentralen én krone. Totalt ble 175 000 kr samlet inn! Maarud la også ned ressurser på å kommunisere ut om vårt arbeid og drift, fordi de mener at flere der ute bør lære enda mer om Matsentralen. Med hjelp fra New Work fikk Matsentralen dermed fire hyggelig filmer til å bruke på SoMe. I 2019, ønsker Maarud å gjenta kampanjen og Matsentralen ønsker at flere leverandører vil være med på en liknende ordning!

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.