Støttespillere

Matsentralen er en ideell, fortjenestefri stiftelse som eksisterer takket være våre mange finansielle støttespillere. I tillegg til matbransjen, finnes det mange organisasjoner, bedrifter og myndigheter som bidrar til et mer rettferdig og bærekraftig matsystem for alle, ved å støtte Matsentralens arbeid. Les mer om noen av de viktigste støttespillerne!

Kavlifondet

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet. Alt overskudd som ikke går til drift og utvikling, gis til gode formål. I over 50 år har Kavlifondet støttet prosjekter innen humanitært arbeid, forskning og kultur. Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor selskapene har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Kavlifondet støtter også viktige prosjekter i Afrika sør for Sahara, og i Asia. Målet med støtten er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet. Totalt har Kavlifondet bidratt med drøye ti millioner kroner til oppstart, etablering og oppskalering av alle 7 matsentraler og paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.

Les mer her

Gjensidigestiftelsen

GjensidigeStiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begges formål handler om å skape et tryggere samfunn. GjensidigeStiftelsen har støttet flere prosjekter og investeringer i Matsentralen Vestfold og Telemark, Trondheim og Oslo.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet forvalter en tilskuddsordning der målet er å bidra til å holde oppe aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder. Regjeringen, og flere i matbransjen, har forpliktet seg til et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i samsvar med FNs bærekraftsmål. Donasjon av overskuddsmat er et viktig element i avtalen og derfor har i 2019 Regjeringen tildelt Matsentralen Norge syv millioner kroner til arbeidet med å redusere matsvinn og gi mat til vanskeligstilte.

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.