Støttespillere

Matsentralen er en ideell, fortjenestefri stiftelse som eksisterer takket være våre mange finansielle støttespillere. I tillegg til matbransjen, finnes det mange organisasjoner, bedrifter og myndigheter som bidrar til et mer rettferdig og bærekraftig matsystem for alle, ved å støtte Matsentralens arbeid. Les mer om noen av de viktigste støttespillerne!

Kavlifondet

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet. Alt overskudd som ikke går til drift og utvikling, gis til gode formål. I over 50 år har Kavlifondet støttet prosjekter innen humanitært arbeid, forskning og kultur. Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor selskapene har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Kavlifondet støtter også viktige prosjekter i Afrika sør for Sahara, og i Asia. Målet med støtten er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet. Totalt har Kavlifondet bidratt med drøye ti millioner kroner til oppstart, etablering og oppskalering av alle 7 matsentraler og paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.

Les mer her

GjensidigeStiftelsen

GjensidigeStiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begges formål handler om å skape et tryggere samfunn. GjensidigeStiftelsen har støttet flere prosjekter og investeringer i Matsentralen Vestfold og Telemark, Trondheim og Oslo.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet forvalter en tilskuddsordning der målet er å bidra til å holde oppe aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder. Regjeringen, og flere i matbransjen, har forpliktet seg til et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i samsvar med FNs bærekraftsmål. Donasjon av overskuddsmat er et viktig element i avtalen og derfor har i 2019 Regjeringen tildelt Matsentralen Norge syv millioner kroner til arbeidet med å redusere matsvinn og gi mat til vanskeligstilte.

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tilbakefører hvert år store deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnene hvor banken driver sin virksomhet. Dette gjøres blant annet gjennom stiftelser som har som hoved- eller delmål å tildele gaver eller lån. I Tromsø, og i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Teknisk Bureau og Isas Reklame, bidro SpareBank 1 Nord-Norge Fondet til to nye varebiler til Tromsø Matsentral.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Stiftelsen har bidratt med 100.000 kroner for en holdningskampanje ved Matsentralen Oslo og 600.000 kroner til Matsentralen Vestfold og Telemark til fryse- og kjølerom.

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med det ideelle formålet å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal, i første rekke, være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. I 2016 støttet Stiftelsen UNI Matsentralen Oslo med 150.000 kroner for videreutvikling og i 2019 fikk Matsentralen Vestfold og Telemark 60.000 kroner i støtte til utstyr for oppstart fra dem også.

GC Rieber Fondenes

GC Rieber Fondenes løfte er å utvikle verdier. 20 % av konsernet er eid av GC Rieber Fondene som gir bidrag til sosial velferd, kultur og forskning. Dette betyr at 1/5 av de verdier de skaper går tilbake til samfunnsnyttige formål. Fondet støttet etableringen av Matsentralen Bergen.

Sparebanken Vest

Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden, var det en ny måte å tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsamfunnene. Fremdeles er det denne tenkningen som er deres drivkraft. I dag eies banken av deres 290.000 kunder og, takket være verdiene de har skapt til nå, gir sparebankmodellen mulighet til å investere i prosjekter på Vestlandet. Sparebanken Vest støtter initiativer som gjør lokalmiljøet levende, stimulerende og inkluderende og støttet derfor Matsentralen Bergen med 350 000 kroner årlig gjennom tre år, i den viktige oppstartsfasen. Sparebanken Vest var også med på laget i Matsentralen Rogaland, med et bidrag på 450 000 kroner fra bankens gavemidler.

Bedrifter som støtter Matsentralen

Findus
Maarud
Tine
Orkla
Coop
Rema
NorgesGruppen
Bama

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få den nyeste informasjonen fra Matsentralen

Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form. Try again.
If that doesn't work, contact us directly at norge@matsentralen.no