FNs bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Les mer om hvordan Matsentralen bidrar til 7 av disse målene.

No poverty

keyboard_arrow_down
"Utrydde alle former for fattigdom i hele verden"

Fattigdom betyr at man mangler det man trenger for å kunne leve et fullverdig liv. Vi kan altså anslå at rundt 10–12 prosent av befolkningen i Norge er fattige. Å være fattig i Norge betyr at man blir holdt utenfor en del aktiviteter og goder som er vanlige her i landet. Slik fattigdom er mer enn mangel på penger og et måltid. Matsentralen samarbeider med Ideelle organisasjoner som gjennom tiltak som gratis matservering eller matutdeling tilbyr diverse sosiale hjelpetiltak for å hjelpe folk ut av fattigdommen. Noen av disse tibudene er leksehjelp, veiledning til utdanning og jobb, språkopplæring, rehabilitering for avhengighet, arbeidstrening, utdeling av klær, veiledning/hjelp fra sykepleier, hjelp med oppfølging NAV, psykolog, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning.


Zero hunger

keyboard_arrow_down
"Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk"

821 millioner mennesker er rammet av sult, selv om vi produserer nok mat til alle i verden. Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange. Ved å flytte overskuddsmat fra der det er for mye til der det er for lite, bidrar Matsentralen til et mer rettferdig og balansert matsystem, hvor målet er at ingen mat går til spille og ingen lider av sult.

Good health

keyboard_arrow_down
"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Matsentralen samarbeider med Ideelle organisasjoner slik at maten når de som trenger den mest. Gjennom næringsrike måltider kan disse organisasjonene dekke næringsbehovet til de vanskeligstilte som sliter med å få et sunt kosthold.

Reduced inequalities

keyboard_arrow_down
"Redusere ulikhet i og mellom land"

En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom, og skape stabile og rettferdige samfunn. For brukerne av de matserverings- eller matutdelingstiltakene vi samarbeider med, betyr det å få gratis mat at de kan bruke pengene sine til å dekke andre behov i stedet. For noen kan det bety at de kan spare penger på å ta bussen til et jobbintervju, for andre kan det bety at de kan betale husleien. I barnefamilier kan dette bety en tur til kino i høstferien, å kunne melde seg på en sportsaktivitet eller invitere venner til bursdagsfeiring. Slik bidrar Matsentralen til mindre ulikhet i Norge.

Sustainable cities and communities

keyboard_arrow_down
"Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige"

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette å øke. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Matsentralen er et nasjonal nettverk med avdelinger i 7 av de største byer i Norge. Gjennom å omfordele overskuddsmat fra matbransjen, bidrar Matsentralen til et mer bærekraftig matsystem, hvor spiselig mat ikke går til spille. Ved å samarbeide med Ideelle organisasjoner, bidrar Matsentralen også til mer inkluderende og trygge byer.

Responsible production and consumption

keyboard_arrow_down
"Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre"

Det å oppnå økonomisk vekst og bærekraftig utvikling krever at vi raskt reduserer vårt økologiske fotavtrykk. Dette gjør vi ved å endre måten vi produserer og forbruker varer og ressurser. En stor del av verdens befolkning konsumerer alt for lite til å, i det hele tatt, dekke sine grunnleggende behov. Det er viktig å få halvert matsvinn per person på forhandler- og forbrukernivå for å skape mer effektiv produksjon og produksjonskjeder. Ved å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til veldedige organisasjoner, som hjelper mennesker i en vanskelig situasjon, bidrar Matsentralen til matsikkerhet, redusert matsvinn og et skifte mot mer ressurseffektive produksjonsmønstre.

Partnerships for the goals

keyboard_arrow_down
"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

Bærekraftsmålene kan kun realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for globalt partnerskap og samarbeid. Verden i dag er mer sammenvevd enn noen gang før. I tilegg til å jobbe nasjonalt, jobber Matsentralen Norge også internasjonalt gjennom sitt medlemskap i Forbundet for Europeiske Matbanker (FEBA)

Som medlem av FEBA, deltar Matsentralen i diverse samlinger, seminarer og kurs der matbanker fra hele Europa deler erfaringer, etablerer samarbeid og støtter hverandre for styrking av det Europeiske nettverket. Gjennom FEBA er vi også medlemmer av det Globale nettverket av matbanker (GFN) som representerer matbanker fra Nord- og Sør-Amerika, Asia og Afrika.

I disse samlingene får Matsentralen muligheten til å dele sine erfaringer som verktøy til Bransjeavtalen for matsvinnreduksjon og KuttMatsvinn-nettverket, koordinert av Matvett.

Selv om vårt fokus er å bruke tiden vår på å redde og omfordele så mye mat som mulig i Norge, er det viktig for oss å bidra til det globale nettverket av matbanker, slik at mer mat reddes fra å bli kastet og færre mennesker lider av sult.

Nyheter

January 21, 2021

Hurra for 2-åringen!

Matsentralen Vestfold og Telemark feirer 2 år i januar 2021, og har vokst seg dobbelt så stor med tanke på omfordelt mat.

Les hele saken >
December 17, 2020

Ledig stillig hos Matsentralen Norge!

Vil du bidra til å skape vekst blant landets matsentraler og dermed hjelpe til å takle to store samfunnsproblemer – matsvinn og fattigdom? Vi søker etter en prosjektmedarbeider for å styrke Matsentralen Norge

Les hele saken >
December 9, 2020

Bevisste matvalg

Matprisen 2020 gikk av stabelen 7.desember. Denne gangen var det ikke på Vippa med digg mat og noe digg i glasset, store taler og takketaler fra scenen. Denne gangen ble det sendt direkte på Matkanalen og streamet på Facebook. Av totalt 10 kategorier hadde 3 av vinnerne i hver sin kategori matsvinn som et stort fokus og satsningsområde. Det er kjempestort og ikke minst et veldig viktig signal fra Matprisen om at matsvinn som tema er høyst aktuelt, selv i pandemiens tid.

Les hele saken >
Les mer

Register deg for å få nyeste informasjon om Matsentralen

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.