Skoler

Matsentralen vil bidra til å redusere fattigdom og matsvinn på ulike måter. I tillegg til å redde og omfordele overskuddsmat, og med det bidra til hele 7 av FNs 17 bærekraftsmål, arrangerer Matsentralen også skolebesøk og andre aktiviteter for og med skoler, for å bidra til å øke bevisstheten om matsvinn og fattigdom. På denne siden kan du lese mer om våre skoleprosjekter.

Matsentralen Skoleprosjekter
Bli matredder i Vestfold og Telemark

Bli matredder i Vestfold og Telemark

Matsentralen Vestfold og Telemark ønsker å bidra til dybdelæring i skolen og tilbyr derfor skolebesøk til grunnskolene i regionen. Prosjektet heter "Bli matredder" og er finansiert av Kavlifondet og Sparebankstiftelsen DNB. Besøket gjennomføres i 2 deler og inkluderer: Et teoretisk del i klasserom (ca.2t.) og et praktisk del, på skolekjøkkenet (2,5t. - halv dag). Besøkene arrangeres som et supplement til de ordinære fagene og forsvarer læreplanmål i fagene mat og helse, samfunnsfag, KRLE, kunst og håndverk og naturfag. Ut i fra Kunnskapsløftets tverrfaglige temaet “Bærekraftig utvikling" er Matsentralens skolebesøk et perfekt bidrag til elevenes læring i grunnskolen. Kontakt prosjektlederen i Matsentralen Vestfold og Telemark for mer informasjon og avtale om et skolebesøk.

Fra matsvinn til matvinn

Fra matsvinn til matvinn

Matsentralen Trøndelag har samarbeidet med Framtiden i Våre Hender siden 2018. Hver høst får alle 6. og 9.klasser i Trondheim kommune tilbud om et undervisningsopplegg rundt verdien av mat og miljøkostnaden av å kaste mat. Elevene bevisstgjøres de lange verdikjedene bak maten, bærekraftsmålene, fattigdom og matsvinn. Opplegget for 6.klassene inkluderer omvisning på Matsentralen, men da koronarestriksjonene kom ble det ikke lenger mulig å gjennomføre fysiske skolebesøk. I den forbindelse lagde vi to kortfilmer om matsvinn og matsentralen. Skolebesøkene fortsetter høsten 2022. Ta kontakt med Matsentralen Trøndelag for mer informasjon.

Bærekraftssamling for skoleklasser hos Matsentralen Vestland

Matsentralen Vestland inviterer elever til spennende bærekraftsamling

Matsentralen har, med støtte fra Grieg-Foundation, gleden av å invitere alle 6.- og 9.klassinger i Bergen kommune til Bærekraftssamling i våre lokaler på Toppe i Åsane. Vi synes det er så bra at bærekraftig utvikling har fått en stor plass i den nye læreplanen, fordi vi tror på effekten av kunnskap om gode og «grønne» vaner tidlig i livet. Gjennom et dialogbasert foredrag ønsker vi å være et supplement til undervisningen innenfor temaene bærekraft, mat, klima og miljø. Elevene får også en omvisning på Matsentralen. Det gjør inntrykk å se omfanget av maten vi kaster (Så vi anbefaler sterkt klassene å komme på besøk til sentralen, selv om vi også tilbyr å komme til skolene). I løpet av 2 skoletimer vil elevene få kunnskap og flere gode tips til hvordan de kan bli matreddere, og hvordan de selv kan utnytte ressursene best mulig. Lærerne vil også få med seg et hefte med oppgaver og inspirasjon til videre arbeid med tematikken. Om ønskelig følger vi opp med et besøk til skolen, med fokus på matredding gjennom en praktisk økt. Det er enkelt å komme hit med buss nr. 3, som går hvert 10.ende minutt.

For mer informasjon ta kontakt med Karoline Nordal
karoline.nordal@matsentralen.no (Mob: 99376484)

Sustainable eaters med NOFIMA

NOFIMA: FoodForFuture

Matsentralen samarbeider med forskningsinstituttet NOFIMA for å evaluere effekten av skoleintervensjonen og barnas holdninger til matsvinn. De som delta i våre skoleprosjekter kan få mulighet til å også bli med i en forskningsstudie på vegne av NOFIMA. Studiet innebærer en undersøkelse med målet å vurdere hvordan undervisningen påvirker barn og unges holdninger og atferd rundt matsvinn. Ved å sammenligne flere undervisnings-aktiviteter på tvers av skoler og landsdeler, ønsker vi sammen med NOFIMA også å identifisere de mest effektive aktivitetene for fremtiden. Prosjektet FoodForFuture er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og har fokus på innovasjon, forbrukerforståelse og prosesseringskunnskap for økt bærekraft og helse. Undersøkelsen er utviklet av Nofima med innspill fra Matsentralen.

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.