Har du noen spørsmål?

Vi får ofte spørsmål angående forskjellige aspekter av Matsentralen.
Nedenfor har vi samlet de vanligste spørsmålene som kan hjelpe deg!

Hvordan kan jeg bli frivillig? Hva slags jobb kan frivillige bidra med?

keyboard_arrow_down

Vi trenger frivillige som kan hjelpe oss på lagrene våre, men også iblant på kontoret og med prosjekter og arrangementer. Vi trenger også frivillige som kan hjelpe oss med sosiale medier, nettsiden, foto og video. Vi tar også imot studenter som er interessert i å bidra til Matsentralen gjennom deres studier/forskning og bedrifter som vil styrke deres sosiale engasjement gjennom de ansattes frivillige innsats for eksempel én gang i året. Vennligst send en melding med litt informasjon om deg, din tilgjengelighet og annen relevant informasjon til din nærmeste Matsentral.

Hvordan kan jeg donere penger til matsentralene?

keyboard_arrow_down

Du kan donere penger via VIPPS, bankoverføring eller gjennom TGTG-appen. Du kan donere til din lokale matsentral, eller til foreningen Matsentralen Norge, som sørger for at donasjonene fordeles mellom alle matsentralene. Du finner informasjon om hvordan å donere til den enkelte Matsentral her. For å donere penger til Matsentralen Norge, vennligst bruk informasjonen her.

Hvordan finansieres matsentralene?

keyboard_arrow_down

Matsentralene er veldedige organisasjoner som finansieres takket være donasjoner fra matbransjen, nasjonale og lokale myndigheter, stiftelser og enkeltpersoner.

Jeg sliter med økonomien, hvor kan jeg få mathjelp?

keyboard_arrow_down

Se gjerne Matkartet for å finne kontaktinformasjon til de veldedige organisasjoner vi samarbeider med hvis du er i en vanskelig situasjon og trenger hjelp til mat.

Hvordan registreres organisasjonene som vil hente mat fra Matsentralen?

keyboard_arrow_down

Nye organisasjoner som ønsker å hente må først sende inn en søknad. Dette gjøres via registreringsskjemaet her.

Koster det penger å hente mat fra matsentralen?

keyboard_arrow_down

Organisasjonene som henter gratis mat betaler en årlig kontingent av symbolsk størrelse, sammenlignet med verdien på maten de henter. Kontingenten varierer litt fra matsentral til matsentral, så ta kontakt med din lokale matsentral hvis du ønsker nøyaktig svar på dette.

Hva slags organisasjoner henter mat hos matsentralen? Hvordan brukes maten?

keyboard_arrow_down

De veldedige organisasjonene som henter mat fra matsentralene hjelper mennesker i en vanskelig situasjon. Det kan være hjemløse, enslige forsørgere, rusavhengige, flyktninger, innvandrere, mennesker med psykiske lidelse og fattige generelt. Organisasjoner omfordeler maten videre via enten matutdeling (poser med dagligvarer) eller matservering (gratis lunsj, middag o.l.).

Hvem kan hente mat hos Matsentralen?

keyboard_arrow_down

Det er bare veldedige organisasjoner som har sosiale hjelpetiltak for vanskeligstilte som kan hente mat fra matsentralene. Organisasjonen må være registrert hos den lokale matsentralen og bruke maten i forbindelse med deres aktiviteter for å hjelpe de vanskeligstilte.

Hva er Matsentralen?

keyboard_arrow_down

Matsentralen er en veldedig organisasjon som omfordeler overskuddsmat fra matbransjen til veldedige organisasjoner som hjelper mennesker i vanskelig situasjon. Med dette arbeidet bidrar Matsentralen til å redusere matsvinnet hos matbransjen og samtidig sørge for at at hundrevis av veldedige organisasjoner kan hjelpe titusenvis av vanskeligstilte.

Hva er overskuddsmat?

keyboard_arrow_down

Overskuddsmat er god og spiselig mat som av ulike grunner ikke kan selges gjennom de tradisjonelle kanalene, og som vanligvis ville blitt kastet. Eksempler på overskuddsmat er mat med pakningsendringer, sesongvarer, mat med kort holdbarhet osv.

Hvor finnes Matsentralen?

keyboard_arrow_down

Det finnes åtte matsentraler i Norge: Oslo, Vestfold og Telemark (i Larvik), Sør (i Kristiansand), Rogaland (i Sandnes), Vestland (Bergen), Trøndelag (Trondheim), Innlandet (Rudshøgda) og i Nord-Norge (Tromsø).

Hvem kan donere mat til Matsentralen?

keyboard_arrow_down

Det er i hovedsak matbransjen som donerer mat til matsentralene. Vi har strenge krav til kvalitet og oppbevaring i riktig temperatur. Det er også mulig for andre bedrifter å donere mat etter arrangementer eller aktiviteter, men her vil vi vurdere nøye i hvert enkelt tilfelle. Ta gjerne kontakt med din nærmeste Matsentral for mer informasjon. Av hensyn til mattrygghet, tar matsentralene dessverre ikke imot matdonasjoner fra enkeltpersoner.

Hvordan registrerer jeg meg for å donere mat til Matsentralen?

keyboard_arrow_down

Bedrifter som har overskuddsmat å donere bort, eller som vil etablere en fast avtale for donasjon av overskuddsmat, kan ta kontakt med den nærmeste matsentralen her. Bedriften kan også bruke Donasjonskartet for å finne en veldedig organisasjon i nærområdet som kan ta i mot overskuddsmaten, samt en veileder for effektivt og sikker donasjon av overskuddsmat direkte til en veldedige organisasjon.

Flere spørsmål? Ta kontakt med oss!