Støtt Matsentralen!

Matsentralen er en ideell organisasjon som finansieres takket være donasjoner fra matbransjen, nasjonale og lokale myndigheter, stiftelser og enkeltpersoner. Vi er prisgitt og takknemlig for støtte i alle størrelser.
Husk at alle monner drar!

Privat

Ønsker du å støtte oss som privatperson, bidrar hver 250 kroner til 100 kjærkomne måltider til noen som trenger det, samtidig som at maten ikke går til spille.

Matsentralene mottar effektivt overskuddsmat fra matbransjen og omfordeler den til personer i vanskelige livssituasjoner via ideelle virksomheter.

Bedrift

Ved å gi økonomisk støtte bidrar din bedrift til å sikre at mat, som ellers ville blitt kastet, deles ut til hjemløse, psykisk syke, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Støtter dere oss, bidrar dere dermed til å gjøre en viktig innsats for miljøet og for mennesker som sliter i Norge.


Doner til Matsentralen Norge

Bidragene distribueres til vårt nettverk av matsentraler i Norge sammen med matbransjen og ideelle virksomheter gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

  • 140040
  • Konto

  • 1503 98 39072

Vil du gi et bidrag til din lokale Matsentralen, bruk lenkene under for mer informasjon

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.