June 30, 2021

12,8 millioner mennesker fikk mathjelp av matbankene i Europa

FEBA, den europeiske foreningen for matbanker, har tallene klare: I 2020 omfordelte medlemslandene 860 000 tonn mat til 12,8 millioner mennesker med behov for mathjelp.

/
12,8 millioner mennesker fikk mathjelp av matbankene i Europa
Nøkkeltall for 2020 fra FEBA, den europeiske foreningen for matbanker

Paraplyorganisasjonen for matbankene i Europa, FEBA (European food banks federation) har 29 medlemsland med totalt 335 matbanker, som alle har samme mål: Å redusere matsvinn og fattigdom, og å styrke matsikkerhet. Også Matsentralen Norge er medlem. I årsrapporten til FEBA fremkommer det tydelig at pandemien har satt sitt preg på aktivitetene. Alle medlemsland rapporterer om økt etterspørsel etter mathjelp, faktisk så mye som 34,7 prosent flere mennesker søkte hjelp sammenlignet med fjoråret. Til sammen omfordelte matbankene 860 000 tonn mat til 12,8 millioner mennesker i vanskelige situasjoner. Det tilsvarer en økning på 12 prosent mer mat omfordelt sammenlignet med 2019.


- Vi kan oppsummere vårt virke det siste året med to ord: Solidaritet og rettferdighet, uttaler Jacques Vandenschrik, presidenten i FEBA. Det er medlemslandene enige i, og blant annet Matsentralen Norge og Die Tafeln i Tyskland uttrykker dette i årsrapporten.

- Mye takket være FEBA, ble rollen til matbankene styrket på en måte vi ikke har sett maken til før. Gjennom samarbeid, økonomisk støtte og økt synlighet, klarte de europeiske matbankene å fortsette å gi mat, mennesker og miljø en ny sjanse, sier styreleder i Matsentralen Norge, Cristiano Aubert.

- I krisetider er det enkelt å fokusere på egne problemer. Akkurat som våre modige frivillige og ansatte, og sjenerøse nasjonale og internasjonale støttespillere, har FEBA styrket vår tro på at den rette måten å respondere på en krise på er gjennom solidaritet, uttaler presidenten i Tafeln, den tyske matbanken.

Du kan lese hele årsrapporten her.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.