May 21, 2023

Behovet for mathjelp doblet på under et år

En undersøkelse blant Matsentralens organisasjoner viser at behovet for mathjelp nær doblet seg fra juni i fjor til mars i år.

/
Behovet for mathjelp doblet på under et år

Økte levekostnader gjør at mer enn 115 000 mennesker i dag har behov for mathjelp ukentlig. Mathjelpen som matbransjen og frivilligheten yter er nå et nødvendig supplement for stadig flere. Det trengs at politikerne blir enige om en fattigdomspakke nå.

Vi opplever situasjonen som prekær. Gjennom et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og matbransjen deler vi nå ut mer overskuddsmat enn noensinne, og økningen fortsetter. Men vi hadde ønsket oss en bredere anerkjennelse av mathjelpens betydning i statsbudsjettet, og at dette sees i sammenheng med økte trygder og stønader. Det er nå levekostnadene øker, så det er nå politikerne må ta tak.

- Per Christian Rålm, Matsentralen Norge

Satt på spissen: Hele Drammen trenger mathjelp

Basert på vår undersøkelse blant mer enn 300 frivillige organisasjoner, er det estimert at om lag 77 000 mennesker mottok mathjelp hver uke i mars. Behovet er derimot større, og er estimert til 115 000 mennesker, cirka like mange mennesker som det bor i Drammen.  

Figur 1: Antall personer som mottok mathjelp per uke i juni 2022 og mars 2023 (blå søyle). Matsentralene opplevde en økning på 31 % i denne perioden, og behovet er estimert til å være enda høyere (96 % økning fra juni 2022, rød søyle).

Kunne gjort mer!

Til tross for at matsentralene økte volumet i 2022 med 35% til 5508 tonn, har økningen fortsatt i år. Til og med april har volumet økt med 20% sammenlignet med 2022. Likevel er behovet større enn vi klarer å møte. Mangel på overskuddsmat og manglende infrastruktur blant hovedårsakene til at organisasjonene ikke klarer å hjelpe alle. Matsentralen Norge har derfor spilt inn flere forslag til regjeringen om å styrke mathjelpen som ytes av frivilligheten.

Barnefamilier øker mest

Denne undersøkelsen støtter opp under behovet for å løfte trygder og stønader i Norge. Men de som oppsøker mathjelp kommer fra svært ulike bakgrunner, og på langt nær alle vil kunne få hjelp av økte stønadsordninger. I verdi kan en matpose i uka få større betydning.

Våre tall viser at barnefamilier er den gruppen som øker mest det siste året. Mange av disse er hardt arbeidende mennesker i lavtlønnsyrker, som rett og slett ikke tjener nok for å dekke økte levekostnader. Det er viktig og riktig at de som trenger det, kan be om mathjelp med verdighet.

Figur 2: Økningen siden juni 2022 i ulike grupper som mottar mathjelp

Det er nå levekostnadene øker, det er nå politikerne må ta grep

Slik jeg ser det trenger vanskeligstilte i Norge en bred fattigdsomspakke allerede i revidert statsbudsjett. Signalene politikerne sender betyr mye for de som sliter nå. Jeg frykter at økte renter og matpriser spiser opp lønnsøkningene for mange lavtlønte, og at det politiske handlingsrommet til å gjøre noe med dette er begrenset.  Jeg hadde ønsket meg at stønader og trygder ble hevet, samtidig som at mathjelpen vi og resten av frivilligheten yter får en egen post på statsbudsjettet.

- Per Christian Rålm, Matsentralen Norge

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.