Dette skjer i 2021

2/3/2021
Guest Blogger

Det er stort potensialet til å redde og omfordele enda mer mat, og Matsentralene har flere spennende tiltak på blokka som skal bidra til nettopp det. Flere av fjorårets satsingsområder fortsetter i år, men også nye prosjekter er på trappene.

Nytt tilskudd i Innlandet!

Matsentralen Innlandet er siste tilskudd i nettverket på da åtte matsentraler, og åpner dørene på Rudshøgda i Ringsaker i løpet av juni. Prosjektleder Klaaspeter Kuperus er i full sving med forberedelsene. Er du en potensiell samarbeidspartner fra matbransjen eller en ideell organisasjon som holder til i Innlandet, eller vil du samarbeide på andre måter? Ta kontakt! 

Matstasjoner flere steder

I år jobber Matsentralen Norge med utvikle og utvide konseptet Matstasjon, slik at vi kan redde og omfordele enda mer mat.  En Matstasjon er en mini-matsentral, som i all hovedsak omfordeler overskuddsmat fra butikk, i tillegg til mat fra nærmeste Matsentral ved behov. 

Med Innlandet som siste tilskudd når nettverket ut til de fleste sentrale områder i landet. Mange mindre byer og tettsteder, særlig langs Mørekysten og i Nord-Norge, er imidlertid langt  fra en matsentral. På grunn av økt behov for mathjelp i fjor, henvendte flere aktører seg til Matsentralen med ønske om å starte opp en egen sentral. Henvendelsene kom gjerne fra folk i tettsteder som lå mer enn to timer unna en Matsentral og der det ikke var særlig mye matutdeling fra før. Hånd i hånd med dette jobber dagligvarekjedene iherdig med å finne nye løsninger for å få ned matsvinnet sitt. Konseptet Matstasjoner kommer inn som en løsning her. Alta Matstasjon ble etablert i 2020 som pilot, med god hjelp fra Tromsø Matsentral og Matsentralen Norge. Denne matstasjonen fungerer som et godt eksempel for den nye modellen. Også Matstasjon Vefsn Røde Kors og matstasjonen til Kirkens Bymisjon Bodø driftes godt, og alle disse tre baner vei for å utvikle og utvide konseptet i år. 

Nå som flere matstasjoner sannsynligvis vil se dagens lys i langstrakte nord, og den nærmeste Matsentral gjerne er en tett samarbeidspartner, jobber foreningen parallelt med å endre merkevaren Tromsø Matsentral til å bli Matsentralen Nord-Norge, og dermed favner bredere. 

Se opp landbruket! 

Snåle gulrøtter, forvokste poteter og små løk? Ja, takk! Frukt og grønt får ekstra oppmerksomhet hos oss og i FN, gjennom Year of Fruits and Vegetables. Konseptet Matsentralen Primær er i startgropen, og har som formål å redde overskuddsvarer fra primærnæringen som ikke blir solgt gjennom ordinære kanaler. I dag er i snitt er litt over 20 prosent av matvarene som kommer inn til matsentralene frukt og grønt. Ser vi på den anbefalte tallerkenen skal minst halvparten av det vi spiser daglig være frukt og grønt. Derfor jobber vi nå med å kartlegge potensialet og finne måter å effektivt kunne ta i mot og omfordele mer mat fra landbrukssektoren.

Ferdigretter med Matsentralen-signatur 

Etter den første bølgen av pandemien satt mange i matbransjen igjen med storhusholdningsvarer som de ikke ble kvitt. Dette var startskuddet for Matsentralen Kjøkken; et konsept der storhusholdningsvarer som en Matsentral mottar og overskuddsvarer fra lokale butikker, blir til smakfulle ferdigretter på et egnet kjøkken. En pilot av konseptet ble satt i gang i Oslo og arter det seg i dag i et tett samarbeid mellom NorgesGruppen, arbeidsinkluderingsbedriften UniKum og Matsentralen Oslo. Sjåfører på arbeidstrening hos Matsentralen henter nå overskuddsvarer fra omkringliggende Meny-butikker og leverer til Matsentralen Kjøkken. Her står kjøkkenpersonell fra arbeidsinkluderingsbedriften UniKum klare til å sette i gang med å lage smakfulle ferdigmåltider. Ferdigrettene blir så kjørt tilbake til Matsentralen Oslo. Til slutt henter mottakerorganisasjonene ferdigrettene til utdeling. Det har blitt en kjempesuksess i hovedstaden, og nå jobber Matsentralen Norge med å få på plass tilsvarende kjøkken flere steder i landet. 

Vi mener at alt dette er så spennende at det fortjener mer enn en god dose oppmerksomhet. Vi har mye på hjerte, og vil få historiene våre ute i verden.
Ikke rart at disse rykende ferske ferdigrettene forsvinner som varmt hvetebrød i hovedstaden! Deilige overskduddsvarer fra Menybutikker blir til rene kulinariske opplevelser på Matsentralen Kjøkken. God appetitt godtfolk! #merennetmåltid. Foto: UniKum

Interntransport fortsetter

En løsning for distribusjon av overskuddsvarer mellom matsentralene ble rullet ut i fjor, noe som har vært et vellykket tiltak, og som vi derfor fortsetter med videre. Dette gjør det nemlig mulig for matsentralene å kunne takke ja til nærmest ubegrensede volum, samt sikrer de en variasjon i utvalget den enkelte Matsentral tilbyr. Med alle de nye prosjektene i emning, blir interndistribusjon enda viktigere fremover.

Bidrar til forskning i inn- og utland

Vi jobber sammen med NOFIMA på et forskningsprosjekt i barneskolen om matsvinn og matsystemer. Det er særlig Matsentralen Vestfold og Telemark som er sterkt involvert i dette prosjektet, og fortsetter med dette arbeidet i år også. 

Siden i fjor høst har prosjektleder i Matsentralen Norge, Paula Capodistrias, bidratt til et forskningsarbeid om COVID-19 og hvordan det har påvirket matsentralene i Europa. Dette i samarbeid med Universitetet i Oslo og i Pisa. Det hele har blitt til en grundig forskningsartikkel som publiseres i Socio-Economic Planning Sciences Journal i år. 

Matsentralen Norge bidrar også til utviklingen av et felles system for alle matbanker i Europa, i regi av den europeiske paraplyorganisasjonen FEBA (The European Food Bank Federation). Prosjektet har som hensikt å synliggjøre det kvantitative samfunnsbidraget til matbankene. Et viktig ledd i det er nettopp et felles system for å generere sammenlignbar data.

To andre europeiske samarbeidsprosjekter som Matsentralen Norge er med på er i støpeskjeen, initiert av henholdsvis Polen og Romania. Målet her er å lære av hverandres måter å drive matbanker på gjennom erfaringsutveksling. Prosjektene har fått støtte fra Active Citizen Fund. Dette fondet støtter initiativ som fremmer demokrati, sivilsamfunn og samfunnsengasjement, og særlig prosjekter som jobber for å styrke sårbare grupper. 

Hør på oss, se på oss! 

Vi mener at alt dette er så spennende at det fortjener mer enn en god dose oppmerksomhet. Vi har mye på hjerte, og vil få historiene våre ute i verden. For å synliggjøre vidden og bredden av det vi holder på med - fra daglig drift til nye prosjekter, samarbeid og forskning - har vi satt i gang flere kommunikasjonstiltak. Å bygge opp, forankre og synliggjøre merkevaren Matsentralen, samt alt vi står for og jobber med, er en viktig satsing fremover.


Nyheter

1/6/2021

Bransjeavtalen og hvordan donasjon av overskuddsmat reduserer matsvinn

Matsvinn er et stort samfunnsproblem, men heldigvis finnes det mange gode løsninger. Tirsdag 1. juni holdt Matsentralen Norge et webinar der flere løsninger ble løftet frem. En rekke profilerte og dyktige aktører fra matbransjen, myndighetene og matsentralen fortalte om hvordan de kontinuerlig jobber med å kartlegge og minimere matsvinnet sitt. Donasjon av overskuddsmat ble fremhevet som ett av flere viktige verktøy.

Les hele saken >
31/5/2021

Kutt matsvinn med brukopp-kalender for frukt og grønt

I 2021 feirer vi FNs år for frukt og grønt med å hylle 12 ulike frukt og grønnsaker som vi gir deg tips til å ta bedre vare på. Frukt og grønt er noe av det vi kaster mest av, enten fordi vi kjøper for mye, oppbevarer den feil eller ikke vet hvordan vi skal bruke råvarer som ikke er ferske lenger. Husk at frukt og grønt er ferskvare. Ikke kjøp for mye av gangen. Moden betyr bare mer smak, ikke at frukten eller grønnsaken er dårlig.

Les hele saken >
31/5/2021

Matsentralen Innlandet har åpnet!

I dag åpent Matsentralen Innlandet dørene på Rudshøgda, og er landets åttende matsentral. Med en matsentral på plass i denne regionen, har nettverket mulighet til å nå ut til mange flere som trenger mathjelp, og øker også mottakskapasiteten av overskuddsmat. Daglig leder Klaaspeter Kuperus er både spent og fornøyd.

Les hele saken >
Les mer

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.