January 13, 2022

Et bæreposekraftig samarbeid

Holdbart med et litt annerledes samarbeid, et bæreposekraftig samarbeid!

/
Et bæreposekraftig samarbeid

Det finnes mange matreddere i Norge, og en av dem er Holdbart. Butikkjeden kjøper inn varer som av en eller annen grunn ikke skal selges gjennom de vanlige dagligvarekanalene, og selger dem videre til sine kunder med opptil 90 % rabatt.  Bra for miljøet og bra for lommeboka. 

Holdbart er også en av mange leverandører til Matsentralen, men med et litt annerledes samarbeid. I tillegg til å donere overskuddsmat, går nemlig 60 øre av hver bærepose de selger i sin helhet til Matsentralen.  Dette er tilsvarende det de fleste i handelen gir til Handelens Miljøfond. Holdbart har mange kunder i sine 10 butikker, så i løpet av 2021 ble dette nesten 429 000 kroner. Dette må virkelig sies å være et bæreposekraftig samarbeid!

- For oss som ikke har inntekter knyttet til driften, er vi helt avhengige av et bredt utvalg økonomiske samarbeid med så vel det offentlige, som det private næringsliv og en rekke stiftelser, forteller Cristiano Aubert, styreleder i Matsentralen Norge.

-Holdbart er jo kommersiell aktør mens Matsentralen en sterk sosial bidragsyter. Vi jobber begge med å redusere matsvinnet i Norge, og sammen sørger vi for at mer av maten som produseres i verden faktisk blir spist. Reduksjon av matsvinn er dessuten et vesentlig element for å oppnå FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Matsentralen gjør en viktig jobb som vi ønsker å identifisere oss med, og da er det viktig og naturlig for oss å støtte dette arbeidet i form av matdonasjoner og penger, konkluderer Trond J. Laeng, daglig leder i Holdbart. AS


Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.