August 17, 2021

Fra overskuddsmat til ferdigmat med Matsentralen Kjøkken

Matsentralen Kjøkken er ferdigretter laget av overskuddsmat fra butikker og Matsentralen. Måltidene deles ut av ideelle organisasjoner som henter mat hos Matsentralen. I Oslo har prosjektet vært i drift i et år, og nå er en rapport lansert med spennende funn. 

/
Fra overskuddsmat til ferdigmat med Matsentralen Kjøkken

Måltidene tilberedes på Unikum sitt storkjøkken. Foto: Matsentralen Norge/Emma Gerritsen

Matsentralen Kjøkken er ferdigretter laget av overskuddsvarer fra butikker og Matsentralen. Måltidene deles ut av ideelle aktører som henter mat hos Matsentralen. I Oslo har prosjektet vært i drift i et år, og nå er en rapport lansert med spennende funn. 

Matsentralen har i lang tid lett etter løsninger for å kunne omfordele overskuddsmat fra lokale butikker på en egnet måte. Da pandemien slo til for fullt oppstod det både nye behov og muligheter. Etterspørselen etter middagsmat har alltid vært stort, men fikk nå en oppsving. Samtidig mottok Matsentralen Oslo flere storhusholdningsvarer enn vanlig. Flere av organisasjonene som vanligvis serverer måltider til sine brukergrupper, gikk nå over til å dele ut matposer. Gjennom godt samarbeid med NorgesGruppen og arbeidsinkluderingsbedriften Unikum, samt med økonomisk støtte fra ulike aktører, ble konseptet Matsentralen Kjøkken til. 

Siden oppstart har Unikum, som drifter et storkjøkken, omdannet 39 tonn mat fra Matsentralen Oslo og 6,6 tonn fra Meny og Jacobs-butikker til 75 000 kreative ferdigretter. Disse er delt ut til mennesker med behov for mathjelp. Prosjektet har samtidig bidratt til en reduksjon av matsvinn i grossist- og butikkleddet på hele 45,6 tonn. 

Prosjektet har vært veldig positivt for de involverte og for mottakerne. For noen organisasjoner har ferdigrettene vært alfa og omega under lock-down, som for Kirkens Bymisjon Møtestedet. For andre er ferdigrettene kontinuerlig ettertraktet, som for Evangeliesenteret Kontaktsenter. De hjelper i hovedsak rusmisbrukere, som ofte ikke har mulighet til å lage mat selv. Mottaker og rusavhengige “Jonas” sa det så fint; “Ferdigrettene har oppgradert livet mitt kjempemye! Jeg husker pølsegryten veldig godt, men alle måltidene har vært gode”. 

Les hele rapporten her.


Omtrent 2 000 matposer deles ut hver uke av Evangeliesenteret i Oslo. Foto: Matsentralen Norge / Emma Gerritsen


Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.