August 13, 2021

Friske midler til å redde enda mer frukt og grønt!

Matsentralen har vært så heldige å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til et spennende prosjekt, der målet er å redde mer frukt og grønt - dette i tett samarbeid med blant annet BAMA. Bevilgningene skal brukes på å sette opp pakkelinjer, som gjør det mulig å håndtere større volumer.

/
Friske midler til å redde enda mer frukt og grønt!

Matsentralen har vært så heldige å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til et spennende prosjekt, der målet er å redde mer frukt og grønt - dette i tett samarbeid med blant annet BAMA. Bevilgningene skal brukes på å sette opp pakkelinjer, som gjør det mulig å håndtere større volumer.

– Potensialet til å redde og omfordele mer frukt og grønt er stort, og etterspørselen hos mottakerne er også større enn Matsentralen klarer å dekke i dag. Vi ønsker derfor å doble volumet, fra 22 prosent til minst 40 prosent, sier prosjektleder i Matsentralen Norge, Paula Capodistrias, som er kjempe glad for å få innvilget søknaden om midler. Sparebankstiftelsen har tidligere støttet Matsentralene på flere måter, blant annet prosjekter rettet mot skoler og essensielt utstyr, som kjøl og fryselager.

Illustrasjonsfoto: Unsplash, Varun Gaba

Startskuddet i Larvik

Matsvinn er en stor utfordring, både sosialt og miljømessig, og matsentralene jobber for å redusere matsvinnet. Matindustrien står for 22 prosent av matsvinnet totalt i Norge, og ifølge Matvett er frukt og grønt en stor andel av dette. Over en treårs periode vil fire av landets Matsentraler etablere pakkelinjer, der de ved hjelp av egnet utstyr får sortert og pakket overskuddsgrønnsakene som kommer direkte fra produsenter og pakkerier. Matsentralene samarbeider allerede tett med blant annet BAMA og vil i dette prosjektet trappe opp samarbeidet, da særlig med flere av BAMA sine pakkerier.

– Som hub for overskuddsmat leter vi alltid etter de beste løsningene for å kunne ta imot og omfordele så mye som mulig. Vi mottar allerede poteter og gulrøtter fra flere pakkerier, og fant fort ut at vi med bedre utstyr kunne ha håndtert enda mer - noe vi ser at det er behov og potensial for, sier daglig leder i Matsentralen Vestfold og Telemark, Thorgeir Nybo, som er først ute med å etablere en pakkelinje hos seg. De planlegger å starte opp driften allerede i september hvis alt går etter planen.

– Vi har bestilt utstyr og laget plass. Vi har også engasjert våre frivillige, og har god dialog med pakkeriene, sier Nybo.

Matsentralen Innlandet, Trøndelag og Rogaland vil følge etter. Varene vil komme alle matsentralene til gode gjennom et godt utbygd internt transportsystem.

– Vi hos BAMA er veldig glade for initiativet og spente på hvordan det kommer til å utvikle seg. Vi har som mål å halvere matsvinnet med 50 prosent fra 2016 - 2025, og er glad for at frukt og grønt som i dag går til dyrefôr nå vil gis bort til trengende mennesker. Vi har samarbeidet godt med Matsentralen i mange år og gleder oss over denne utvidelsen, sier Alvhild Hedstein, konserndirektør for bærekraft og innovasjon hos BAMA.

Daglig leder i Matsentralen Vestfold og Telemark gleder seg til å starte opp pakkelinjen. Foto: Matsentralen Norge

Inspirasjon til oppstart

Ideen til prosjektet oppstod på et møte med Landbruks og Matdepartementet rundt juletider i fjor, da Matsentralen og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) snakket om potensialet for å håndtere mer varer fra primærnæringen direkte. Koronapandemien førte til ytterligere behov for mathjelp, og særlig for næringsrike varer. Matsentralen har en samarbeidsavtale med BAMA fra før og tok derfor kontakt. En ting var imidlertid tydelig; for å klare å håndtere større volum måtte Matsentralen først få på plass egnet utstyr for sortering og pakking. Da Sparebankstiftelsen DNB annonserte midler til prosjekter innen bærekraftig og ansvarlig forbruk, søkte Matsentralen Norge med det samme, og fikk innvilget søknaden.  

– Skal vi som samfunn klare å nå klimamålene vi har satt oss, er vi helt nødt til å ta tak i problematikken rundt forbruk. Matsvinn er helt sentralt i denne innsatsen og Sparebankstiftelsen DNB ønsker å støtte de som jobber med dette hver dag. Matsentralen Norge sendte inn en veldig god søknad, og det var stor begeistring for initiativet i stiftelsens styre. Vi er veldig spente på resultatene og gleder oss til å følge prosjektet tett i tiden som kommer, sier rådgiver Marcus Holven Christensen hos Sparebankstiftelsen DNB.

Også Nybo er spent på hvordan driften av pakkelinjen kommer til å gå, og gleder seg. – Vi ivrer etter å komme i gang, sier Nybo.

 

 

 


Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.