October 1, 2017

Velkommen til Matsentralen Norge

Nå er Foreningen Matsentralen Norge etablert!

/
Velkommen til Matsentralen Norge

Onsdag 8. november ble styret for Matsentralen Norge konstituert. Styret består av representanter fra de lokale matsentralene og aktører i matbransjen. Matsentralen Norge (MSN) skal koordinere, bistå og utvikle alle matsentralene i Norge, samt være en kunnskapsbank og katalysator for nye lokale initiativer. MSN skal også bidra til å øke synligheten av matsentralene, samt jobbe med nasjonale prosjekter.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.