October 1, 2017

Velkommen til Matsentralen Norge

Nå er Foreningen Matsentralen Norge etablert!

Velkommen til Matsentralen Norge

Onsdag 8. november ble styret for Matsentralen Norge konstituert. Styret består av representanter fra de lokale matsentralene og aktører i matbransjen. Matsentralen Norge (MSN) skal koordinere, bistå og utvikle alle matsentralene i Norge, samt være en kunnskapsbank og katalysator for nye lokale initiativer. MSN skal også bidra til å øke synligheten av matsentralene, samt jobbe med nasjonale prosjekter.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.