February 27, 2024

Historisk samling for matsentralene

Styremedlemmer fra alle matsentraler samlet for første gang.

/
Historisk samling for matsentralene

For første gang i matsentralenes historie ble det gjennomført en felles styresamling for de 8 matsentralene og Matsentralen Norge. Mye har skjedd på de 10 årene siden Matsentralen Oslo åpnet dørene, blant annet knyttet til bevisstheten rundt matsvinn, og ved at matsentral-nettverket er utvidet fra én til åtte matsentraler. Det var derfor et ønske om å både styrke nettverket samt å omforenes om hvordan vi jobber og skal jobbe i fremtiden som var bakgrunnen for den historiske samlingen.

Med nesten 40 deltakere fra 9 ulike enheter samlet, var det duket for store og spennende diskusjoner. Hovedbudskapet fra samlingen var likevel svært samstemt: Vi er et felleskap med felles mål og  matsentralene kan samarbeide enda tettere, med mer erfaringsutveksling og tydeligere rollefordelinger. På den måten kan vi redde og omfordele overskuddsmat på en enda mer effektiv måte.

Et viktig tema for samlingen var “Hva er matsentralenes viktigste utfordring”, og også her var forsamlingen omforent: Behovet for enda mer overskuddsmat er den største utfordringen alle matsentralene står i, og vil være et naturlig felles fokus fremover. Intern kapasitet til å jobbe strukturert med leverandørarbeidet ble også nevnt som en utfordring av for dette arbeidet.

Relevant for tilfanget av overskuddsmat er den politiske konteksten for vårt arbeid, og da særlig Matsvinnutvalgets rapport, som ble lagt frem i januar. Matsentralen Norge var representert i utvalget ved daglig leder Per Christian Rålm, og på styresamlingen ledet han en interessant og relevant gjennomgang av utvalgets arbeid og anbefalinger. Det er store forventninger knyttet til den politiske behandlingen av utvalgets anbefalinger. (Lenke: Les mer om matsvinnutvalgets rapport her).

Matsentralen Norge ønsker å takke alle som var med på samlingen, vi gleder oss allerede til neste samling.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.