February 7, 2022

Januar 2022, rekordmåned!

Januar var en eksepsjonell måned med rekord på omfordelt mat, antall partnerorganisasjoner og leverandører som donerte mat til Matsentralen. Takket være godt samarbeid omfordelte nettverket av matsentraler 470 tonn mat, som tilsvarer 940 000 måltider.

/
Januar 2022, rekordmåned!

I januar omfordelte vi 470 tonn mat. Dette er en økning på 47% sammenlignet med  januar 2021 og 70% sammenlignet med januar 2020!

Dette var mulig takket være det tette samarbeidet med nesten 500 organisasjoner over hele landet som henter mat fra de åtte matsentralene. I januar var 352 av disse innom, som var 59 flere enn samme periode i fjor - altså en vekst på 20% i antall organisasjoner som samarbeider med Matsentralen for å hjelpe mennesker i sårbare situasjoner. Dessverre viser dette at økningen i behovet for mat som startet under pandemien, også fortsetter i år. Den generelle prisøkningen, og økningen i strømprisene generelt, ser ut til å ha gjort det vanskelig for mange å få endene til å møtes. Vi takker alle organisasjoner som jobber hardt for å lette den vanskelige situasjonen som mange mennesker går gjennom.

Stappfull lager i Matsentralen Rogaland


På samme måte var samarbeidet med de 84 leverandørene som leverte mat til oss i januar avgjørende for å kunne hjelpe disse organisasjonene. Dette er hele 19 flere leverandører enn samme perioden i fjor! Det er veldig hyggelig å se at stadig flere aktører samarbeider med Matsentralen for å redusere matsvinn og bidra til en bedre hverdag for flere. Alt i alt hjalp vi matbransjen å redusere matsvinnet med solide 521 tonn i januar. Dette er mat som i verste fall hadde blitt kastet.

Å bidra til en sunt kosthold er viktig for oss. Frukt og grønt var i januar den største kategorien, med 27 % av total mat omfordelt. Vi fikk i januar 134 tonn frukt og grønt, som er over 56 tonn mer enn samme periode i fjor. Prosjektet Matsentralen primær bidro til åtte tonn av denne økningen.

Matsentralen Sør henter varer hos Hansa Borg Bryggerier


Tilgangen på proteiner har økt, og i januar omfordelte vi 27 tonn kjøtt, sammenlignet med 11 tonn i samme periode i fjor. En kraftig vekst på nesten 150%. Det var også solid vekst i mengde meieriprodukter vi omfordelte - en økning fra 25 tonn i januar 2021 til 60 tonn i januar 2022, altså 140% økning.

En hektisk måned i Matsentralen Oslo vekker smil hos daglig leder Cristiano Aubert


Avslutningsvis ønsker vi å trekke frem interntransport, som er vårt system for å utveksle varer mellom matsentralene. Dette er kanskje vårt enkleste og  sterkeste verktøy for å øke vår mottakskapasitet, omfordele mer mat og tilby sunn og variert kost til ideelle organisasjoner som henter mat hos oss. Rekordhøye 16% av maten vi mottok i januar ble sendt videre til andre matsentraler. Vi takker våre rause støttespillere som bidro til å få dette til og ønsker flere aktører velkommen til å støtte oss økonomisk for å fortsette med dette viktig verktøyet.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.