February 7, 2022

Januar 2022, rekordmåned!

Takket være godt samarbeid omfordelte nettverket av matsentraler 470 tonn mat, som tilsvarer 940 000 måltider i januar.

/
Januar 2022, rekordmåned!

I januar omfordelte vi 470 tonn mat. Dette er en økning på 47% sammenlignet med  januar 2021 og 70% sammenlignet med januar 2020!

Dette var mulig takket være det tette samarbeidet med nesten 500 organisasjoner over hele landet som henter mat fra de åtte matsentralene. I januar var 352 av disse innom, som var 59 flere enn samme periode i fjor - altså en vekst på 20% i antall organisasjoner som samarbeider med Matsentralen for å hjelpe mennesker i sårbare situasjoner. Dessverre viser dette at økningen i behovet for mat som startet under pandemien, også fortsetter i år. Den generelle prisøkningen, og økningen i strømprisene generelt, ser ut til å ha gjort det vanskelig for mange å få endene til å møtes. Vi takker alle organisasjoner som jobber hardt for å lette den vanskelige situasjonen som mange mennesker går gjennom.

Stappfull lager i Matsentralen Rogaland


På samme måte var samarbeidet med de 84 leverandørene som leverte mat til oss i januar avgjørende for å kunne hjelpe disse organisasjonene. Dette er hele 19 flere leverandører enn samme perioden i fjor! Det er veldig hyggelig å se at stadig flere aktører samarbeider med Matsentralen for å redusere matsvinn og bidra til en bedre hverdag for flere. Alt i alt hjalp vi matbransjen å redusere matsvinnet med solide 521 tonn i januar. Dette er mat som i verste fall hadde blitt kastet.

Å bidra til en sunt kosthold er viktig for oss. Frukt og grønt var i januar den største kategorien, med 27 % av total mat omfordelt. Vi fikk i januar 134 tonn frukt og grønt, som er over 56 tonn mer enn samme periode i fjor. Prosjektet Matsentralen primær bidro til åtte tonn av denne økningen.

Matsentralen Sør henter varer hos Hansa Borg Bryggerier


Tilgangen på proteiner har økt, og i januar omfordelte vi 27 tonn kjøtt, sammenlignet med 11 tonn i samme periode i fjor. En kraftig vekst på nesten 150%. Det var også solid vekst i mengde meieriprodukter vi omfordelte - en økning fra 25 tonn i januar 2021 til 60 tonn i januar 2022, altså 140% økning.

En hektisk måned i Matsentralen Oslo vekker smil hos daglig leder Cristiano Aubert


Avslutningsvis ønsker vi å trekke frem interntransport, som er vårt system for å utveksle varer mellom matsentralene. Dette er kanskje vårt enkleste og  sterkeste verktøy for å øke vår mottakskapasitet, omfordele mer mat og tilby sunn og variert kost til ideelle organisasjoner som henter mat hos oss. Rekordhøye 16% av maten vi mottok i januar ble sendt videre til andre matsentraler. Vi takker våre rause støttespillere som bidro til å få dette til og ønsker flere aktører velkommen til å støtte oss økonomisk for å fortsette med dette viktig verktøyet.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.