March 28, 2022

Kan kornkrisen redde flere brød?

Krig, nedbør og økte priser på olje, kunstgjødsel og papiremballasje fører til kornkrise som gjør at Ola og Kari Nordmann må betale mer for sitt daglige brød i tiden fremover. Kornkrisen viser at matkorn er en begrenset ressurs, og at det er både er kostbart, lite bærekraftig og uetisk å kaste så mye brød som vi gjør. Sammen med UiT Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Nofima, Opplysningskontoret for brød og korn, Matvett, Tromsø kommune, NORSUS og Norgesmøllene, skrevet Matsentralen en kronikk om temaet på Nettavisen.

/
Kan kornkrisen redde flere brød?

I 2020 ble det kastet hele 75.000 tonn brød og bakervarer i Norge. For å dyrke mel til et brød kreves det en kvadratmeter matjord. Hvis vi omgjør dette til brød, tilsvarer det 104 millioner brød, og 17.333 fotballbaner med matjord som ikke blir benyttet til det formålet det hadde, nemlig å mette mennesker.

Mange ressurser går også tapt fordi det kreves stor arbeidsinnsats, mye utstyr og energi i alle ledd for å produsere brød.

Matsvinnet hos forbrukerne har gått noe ned de siste årene, men det er fortsatt vi som kaster mest brød, og da særlig småbarnsfamiliene, viser en norsk undersøkelse. Matpakketradisjonen er nok en god forklaring på det.

Kriser har en tendens til å tvinge frem nye innovative produkter og løsninger. Koronapandemien førte blant annet til at flere av oss handlet mat på nett. Kanskje kan kornkrisen føre til at vi forvalter og forbruker brødet bedre?

Les mer på Nettavisen.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.