September 20, 2022

Krafttak for matredding

Matsentralene som samler inn overskuddsmat til vanskeligstilte, har mer kapasitet.

/
Krafttak for matredding

Landets åtte matsentraler samler inn overskuddsmat fra grossister, dagligvare og matindustri. Overskuddsmat er fullgod mat, men som av ulike årsaker ikke kan omsettes. Denne overskuddsmaten deler matsentralene ut til veldedige organisasjoner som videreformidler den gratis til mennesker i vanskelige livssituasjoner som trenger mathjelp. 

Matsentralene ligger an til å redde om lag 5000 tonn i 2022 fra å bli kastet. Dette tilsvarer hele 10 millioner måltider. Men matsentralene kunne enkelt omfordelt 5 millioner måltider til eller totalt 15 millioner måltider. Nå melder alle matsentralene om økt pågang, lange matkøer og for lite mat å dele ut. 

Økte matpriser og økte levekostnader rammer stadig flere. Folk som tidligere fikk det til å gå rundt fra måned til måned, sliter nå og trenger mathjelp. Vi har kapasitet til å hjelpe flere og ønsker derfor en enda sterkere mobilisering fra matbransjen. Vi trenger mer mat. sier daglig leder i Matsentralen Norge, Per Christian Rålm. 

Matsentralene er etablert i tett samarbeid med matbransjen og har en landsdekkende funksjon i å samle inn og distribuere overskuddsmat. Gjennom donasjoner av overskuddsmat reduserer matbransjen eget matsvinn og sørger for at den når de som trenger det. På landsbasis er det over 200 leverandører av overskuddsmat til matsentralene.

  • Samarbeidet med matbransjen er helt avgjørende for oss, og mange jobber godt med å redusere eget matsvinn og donerer betydelig mengder til oss, forteller Rålm.
  • Likevel er det fortsatt mye matsvinn som kan doneres. Bare i matindustrien er matsvinnet estimert til å utgjøre 70 000 tonn. I Norge utgjør matsvinn om lag 450 000 tonn og profesjonelle aktører står for om lag halvparten dette. Nå øker fattigdom og nød, og derfor inviterer vi alle i matbransjen med på et felles krafttak for å redde enda mer overskuddsmat. Maten finnes, så vi ønsker at alle i matbransjen bruker oss enda mer. Vi kan dele den ut til de som virkelig trenger det. Sier Per Christian Rålm

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.