September 8, 2022

Mat (u)sikkerhet i en nordisk velferdsstat: Virkningen av covid-19 på Oslos matsentralen

I samarbeid med Universitet i Oslo bidro Matsentralen til Springers internasjonale symposium: New Metropolitan Perspectives.

/
Mat (u)sikkerhet i en nordisk velferdsstat: Virkningen av covid-19 på Oslos matsentralen

Kapittelet "Food (in)security in a Nordic Welfare State: The Impact of COVID-19 on the Activities of Oslo´s Food Bank" utforsker virkningen av COVID-19 på omfordeling av overskudsmat i storbyer i en nordisk velferdsstat, samt utforsker hvordan alternative omfordelingsordninger støtter velferdsstaten og når ut til utsatte grupper uten tilstrekkelig bistand.

Studien finner at Oslos matsentralen  opplevde en økning i behov for mat og nye typer mottakere. Til tross for de covid-relaterte sosiale utfordringene, var Matsentralen imidlertid i stand til å omfordele mer mat i 2020 og 2021 sammenlignet med 2019 takket være kombinasjonen av nye strategier, nye administrasjons- og kontrollsystemer, nye interne strukturer, samt etablering av nye partnerskap .

Den økte matbehov og tilgjengeligheten av overskuddsmat kombinert med matsentarlens evne til å tilpasse seg raskt og effektivt, tyder på at tilbudet om matsikkerhet krever  dedikerte institusjoner med fleksibilitet til å gjøre raske justeringer og koble tilbud og etterspørsel.

Studien viser at matsentraler utfyller velferdsstaten med å bringe sosiale tjenester og i tillegg redusere matsvinn. De kombinerer dermed sosioøkonomiske og miljømessige tjenester, som ligger utenfor rammen av offentlige økonomiske overføringer.

Les hele kapitelet her

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.