October 21, 2020

Matavfallet kommer til nytte!

Matsentralen i Vestfold og Telemark har en avtale med Den Magiske Fabrikken om å kunne levere det lille vi får av matavfall gratis hos dem, mot at vi ordner oss selv. På den måten går matavfall inn i et sirkulært kretsløp der det kommer til nytte i produksjon av blant annet Biogass og CO2. I tillegg til vårt matavfall, tar anlegget imot matavfall fra1,2 millioner mennesker i Norge. Det vil si at om det blir matavfall hos Matsentralen Oslo vil det også ende opp her i Den Magiske fabrikken.

 Lene Terese Andersen
Lene Terese Andersen
/
Matsentsentralen Vestfold og Telemark
Matavfallet kommer til nytte!

Matsentralen i Vestfold og Telemark har en avtale med Den Magiske Fabrikken om å kunne levere det lille vi får av matavfall gratis hos dem, mot at vi ordner oss selv. På den måten går matavfall inn i et sirkulært kretsløp der det kommer til nytte i produksjon av blant annet Biogass og CO2. I tillegg til vårt matavfall, tar anlegget imot matavfall fra1,2 millioner mennesker i Norge. Det vil si at om det blir matavfall hos Matsentralen Oslo vil det også ende opp her i Den Magiske fabrikken.

Jeg har vært med å tømme søppel her, har snakket med daglig leder i Reklima og deltatt på skole besøk. Dette er så spennende - fordi vi fortsatt vil ha matavfall, selv med en kraftig reduksjon i Matsvinn. Og dette avfallet er en ressurs!

Matavfall som ressurs. 

Den Magiske fabrikken spiller en viktig rolle i arbeidet mot sirkulærøkonomi og grønn vekst. En viktig del av dette er arbeidet kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge skal lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi! Fabrikken tilbyr en unik mulighet til å vise hvordan ressursene fra avfall holdes i kretsløpet. 

Hva gjør Den Magiske fabrikken egentlig?

Lager Biogass: Mest kjent er produksjonene av biogass som kommer fra en blanding av matavfall og husdyrmøkk. Denne gassen drifter blant annet renovasjonsbilene som henter matavfallet hjemme hos oss.

Produserer Grønnsaker: Det jeg synes er mest spennende er prosjektet som delvis kopierer NASA sitt prosjekt om hvordan få liv på Mars! I prosessen med å lage biogass dannes det også CO2 som ledes over til et lukket drivhus. Her dyrkes tomater som selges som «klimatomater». Dette fungerer nå så bra at det også test-dyrkes andre typer av grønnsaker og sopp. Dette krever et samarbeid mellom mikroorganismer, meitemark, mennesker og maskiner for å fungere optimalt, og da vil det gi oss mat som forbrukerbruker CO2, og dermed bidra til et negativt CO2 regnskap ved å fjerner dette fra kretsløpet!

Lager Jord og gjødsel: I tillegg til gassene utnyttes væsken som næring til tomaten, og det faste materialet blandes med halm og blir godt vekstmedium for sopp. For å maksimere utnyttelsesgraden lages det også plantejord og gjødsel som kan føres tilbake til dyrket mark. 

Den Magiske fabrikken er ikke direkte en Matredder, siden de først kommer inn når vi har kastet maten. Fabrikken er derimot helt rå på å utnytte dette matavfallet som en ressurs, i form av klimanøytralt drivstoff og produksjon av grønnsaker med  et negativt CO2 regnskap.

Fortsatt ting å jobbe med og forske på?

Plast: Noen av matavfallsposene er av plast med farge, dette kreves der avfallet sorterers optisk, og noe matavfall kastes i emballasjen. 95 % av denne plasten må fjernes for at den faste massen kan brukes til jord og gjødsel i ny matproduksjon. Dette jobber fabrikken kontinuerlig med, men har allerede gode løsninger med å få til dette.

Dyrke mer enn tomater: Det testes ut dyrking av ulike typer grønnsaker for produksjon. I tillegg forskes det på dyrking av sopp som skal samarbeide med plantene – uten å ta livet av den. Slik at det blir vinn-vinn, bedre næringsopptak for begge og mulighet til å høste både sopp og grønnsaker.

Kostnader: Denne måten å dyrke på koster mer og vil gi noe dyrere produkter. Derfor har vi som forbrukere et ansvar når vi velger hva vi handler i butikken, i tillegg til å redusere vårt eget matsvinn, å støtte prosjekter som bidrar positivt for å redusere utslipp av drivhus gasser. 

Jeg vil å fortsette å lære mer om gode, forskningsbaserte prosjekter i Norge og å dele kunnskapen med barn og ungdom i Skoleprosjektet vårt, Mat, mennesker og miljø.


Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.