June 29, 2022

Matsentralen Norge blir med i styret til den European Food Banks Federation!

Skal representere Norge i den felles innsatsen for matsvinn og fattigdomsbekjempelse i Europa.

/
Matsentralen Norge blir med i styret til den European Food Banks Federation!

Den European Food Banks Federation (FEBA) ble etablert i 1986  og har som formål å bidra til og redusere matusikkerhet i Europa, gjennom forebygging av matsvinn og oppfordringen til solidaritet. I dag omfatter nettverket 341 matbanker i 30 europeiske land, inkludert Norge. Sammen omfordeler de europeiske matbankene i nettverket over 900.000 tonn mat til mer enn 12 millioner mennesker over hele kontinentet. FEBA ledes av generalforsamlingen (sammensatt av FEBAs medlemmer) og styret. Styret er sammensatt av 12 styremedlemmer som representerer FEBAs medlemmer, og velges for 4 år. Den daglige virksomheten i FEBA drives av sekretariatet, som sitter i Brussel.

FEBAS medlemer samlet for FEBAS annual convention i Rome i 2019


FEBA jobber blant annet med bevisstgjøring om fattigdom, underernæring, matsvinn og matbanker, men jobber også aktivt for å redusere hindringer for matdonasjon til sosiale formål og promoterer sirkulær økonomi i matsystemet. FEBA bidrar med å styrke nettverket gjennom å legge til rette for kunnskapsutveksling, spre innovativ beste praksis og utvide rekkevidden til globale partnerskap til flere land. Videre bidrar FEBA til å utvikle matbanker gjennom coaching, tilrettelegging for mat,  fundraising av midler, og å fremme etableringen av nye matbanker. Matsentralen Norge har vært medlem av FEBA siden 2018 og har siden da aktivt støttet utviklingen av nettverket.

FEBAS medlemer samlet for FEBAS skill-sharing session "Impactful data for social good" i Brussels, 2019

Paula Victoria Capodistrias var veldig fornøyd med valget:


«Det er en ære å ha blitt valgt til å være en del av styret i FEBA. Gjennom denne muligheten håper jeg å kunne bidra til FEBAS arbeid med og styrke og fremme aktiviteten til europeiske matbanker som essensielle aktører i bærekraftige matsystemer. Jeg tror at omfordeling av overskuddsmat er et viktig verktøy i arbeidet mot bærekraftsmålene, for en fremtid der ingen legger seg sultne, og ingen mat går til spille.»

Paula Capodistrias, prosjektleder og Cristiano Aubert, styreleder i Matsentralen Norge i Rome, 2019

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.