Matsentralen + Unikum = vinn, vinn, vinn

18/6/2020
Guest Blogger
Linn Rosenborg
Jobbspesialist og sosiale medier-ansvarlig
Unikum


Og alle veit hvor jeg har hjertet mitt
De sier ingen kjærlighet skjer helt smertefritt
De sier byen har et hjerte som er kaldt som is
At allting her kan skaffes for den rette pris
Hvem tenker på tiggerne her og deres bør?
De som snakker til seg sjøl I byen er fler enn før
At alt er perfekt her I byen har vel ingen sagt
Og det er klart at det kan blåse kaldt en vinternatt

Don Martin i låta Nilsen

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (2019) var 350 400 personer (bosatt i Norge) i alderen 18-67 uføretrygdede i Folketrygden i 2018. Det er nesten 13 000 flere enn året før, og de uføre blir i gjennomsnitt yngre hvert år. Hele 2,4 prosent av dem mellom 18 og 29 år er uføre, og andelen som kombinerer uføretrygd og jobb har gått ned. Alle aldersgrupper har opplevd en stor økning i arbeidsledigheten sammenlignet med samme tid i fjor. Økningen har vært størst blant de under 30 år, særlig blant unge kvinner. Arbeidsledigheten blant dem mellom 20 og 24 år er på 23,0 prosent, noe som gjør dette til den største gruppen i ledighetsstatistikken (kilde: NAB.no og NAV Oslo).

Kilde: Østlandets Blad

Disse tallene sier mye om det økende antallet mennesker, og særlig unge mennesker, som havner utenfor arbeidslivet – med de følgende det har, både sosialt og økonomisk.

FN anslår at rundt 10 prosent av befolkningen i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen (kilde: matsentralen.no). Antallet barn som lever under fattigdomsgrensen øker, og flere og flere trenger bistand fra veldedige organisasjoner for å få endene til å møtes.

Kilde: Bufdir.no

Samtidig kastes ⅓ av all maten som produseres (på verdensbasis). Matsvinn utgjør hele 8 % av alle menneskeskapte klimagassutslipp globalt, og betyr unødvendig bruk av ressurser for produksjon av mat som aldri blir spist (kilde: FN). I Norge kaster vi mat for mange milliarder kroner hvert år. Dette er ikke bærekraftig, verken for lønnsomheten, miljøet eller av etiske årsaker (informasjon hentet fra matvett.no). Det bidrar heller ikke til bedre sosioøkonomiske forhold i samfunnet.

Kilde: DLF, Dagligvareleverandørenes forening

Hva har så disse tre tingene med hverandre å gjøre?
For oss, og for vår samarbeidspartner – alt.

Kilde: Matsentralen Oslo

I april ble pilotprosjektet Matsentralen Kjøkken igang gjennom et samarbeid mellom Matsentralen Oslo og Unikum. For Matsentralen handler det om i første rekke å redusere matsvinn og fattigdom, for Unikum arbeidsinkludering og å skape arbeidsplasser. Drivkraften bak prosjektet er en enighet om at vi kan gjøre en langt større og bedre innsats sammen, enn hver for oss. I tillegg handler det om en felles innsats for å bistå en sårbar gruppe med ferdigprodusert mat.

Faktaboks
Kort om piloten: Unikums transportavdeling henter overskuddsmat hos Matsentralen. Av denne maten lages det matretter for enhver smak som pakkes i porsjonspakker. Porsjonspakkene leveres deretter tilbake til Matsentralen, som distribuerer disse ut til ideelle organisasjoner som tilbyr mathjelp til mennesker med behov for mat.

Kilde: Unikum

Et kjøkken for arbeid og læring

På vårt kjøkken lages det ikke bare mat. Der sørges det også for læring og utvikling – på en arbeids-arena mange trives på. Her kan arbeidssøkere på testet ut arbeid på kjøkken, og få god innsikt og ferdigheter som kan bety mye i videre jobbvalg. Med prosjekter som dette øker behovet for arbeidskraft, og vi skaper dermed flere arbeidsplasser for mange som ellers kunne blitt stående på utsiden.

Kilde: UnikumNå tar Matsentralen og Unikum steget videre fra pilot til drift, og skal gjennom samarbeidet gjøre en miljøinnsats, skape arbeidsplasser – og levere ut gode, sunne retter til Oslos sårbare gruppe gjennom de ulike virksomhetene.  Det gleder oss stort å se at dette samarbeidet bærer frukter, og vi gleder oss til fortsettelse.

Som nevnt er dette et typisk vinn, vinn, vinn-samarbeid!

Nyheter

13/1/2022

Et bæreposekraftig samarbeid

Det finnes mange matreddere i Norge, og en av dem er Holdbart. Butikkjeden kjøper inn varer som av en eller annen grunn ikke skal selges gjennom de vanlige dagligvarekanalene, og selger dem videre til sine kunder med opptil 90 % rabatt. Bra for miljøet og bra for lommeboka. Holdbart er også en av mange leverandører til Matsentralen, men med et litt annerledes samarbeid, et bæreposekraftig samarbeid!

Les hele saken >
17/12/2021

Mennesker, mat og kjærlighet

Blå Kors Kontaktsenter er et tilbud for de som sliter med rus, spillavhengighet eller er hjemløs. Her kan de som trenge det ta en pause fra hverdagen. En kald vintermorgen besøkte Ida fra Matsentralen Oslo kontaktsenteret og pratet litt med bl.a. kjøkkensjef Sigrid Degerdal. Les mer her

Les hele saken >
7/12/2021

Matsentralen Primær - fra jord til bord

Medio august 2021 ble nyheten om Matsentralens nye satsning “Primær” annonsert, og det er herved en stor glede å formidle at driften er i gang!Fredag 19.11.2021 var det offisiell åpning av den 7,5 meter lange og nesten 4 meter høye, røde, flotte og arbeidslystne pakkelinjen, som er lokalisert ved Matsentralen Vestfold og Telemark i Larvik. Det var en fin forsamling av interessenter og bidragsytere tilstede, som sammen var vitne til den høytidelige kuttingen av en stor potet. Det ble sagt mange hyggelige ord om dette nye prosjektet, det var flotte musikkinnslag og svært hyggelig var det at DNB delte ut flere midler til utvikling av prosjektet.

Les hele saken >
Les mer

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.