February 7, 2023

Nytt utvalg for å bekjempe matsvinn

Skal hjelpe regjeringen til å nå målsetningen om 50 % reduksjon av matsvinn innen 2030.

/
Nytt utvalg for å bekjempe matsvinn

7. februar 2023 lanserte klima- og miljøminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Sandra Broch Matsvinnutvalget. Utvalget blir sett på som et viktig ledd i arbeidet med å redusere matsvinn med 50 % innen 2030. Målsetningen om halvering av matsvinn er nedfelt i regjeringsplattformen, i tillegg til å være et av FNs bærekraftsmål.

Produsert mat som ikke blir spist, representerer et stort ressurs- og miljøproblem. Dette må reduseres kraftig. Regjeringen har allerede et godt samarbeid med matbransjen og matsvinnet er redusert med ti prosent siden 2015. Dette er imidlertid ikke nok. Vi fører nå samarbeidet videre ved å nedsette et utvalg som også inkluderer andre aktører, som miljøorganisasjonene. Vi har tro på at vi sammen skal klare det ambisiøse målet om å halvere matsvinnet innen 2030.

Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister

Per 2021 var matsvinnet redusert med 10 % sammenlignet med 2015. For å intensivere arbeidet med matsvinn og muligheten for å målet om 50 % reduksjon innen 2030, har regjeringen satt ned et eget utvalg som skal ta utgangspunkt i arbeidet med bransjeavtalen. Utvalget skal foreslå nye og mer effektive virkemidler som skal bidra til dette, i tillegg til å komme med forslag til en ny matkastelov.

Utvalget skal blant annet

 • Identifisere barrierer for reduksjon av matsvinn
 • Vurdere og foreslå nye grep under eksisterende virkemidler slik som bransjeavtalen så vel
  som nye virkemidler, som reguleringer.
 • Utarbeide forslag til en matkastelov
 • Vurdere hvilke deler av verdikjeden som i dag ikke er dekket eller ikke dekkes på en god nok måte av eksisterende virkemidler
 • Fremskaffe nødvendig informasjon og kunnskap om mulige tiltak og virkemidler som kan bidra til ytterligere reduksjon av matsvinnet. Dette inkluderer å kartlegge tiltak og virkemidler som benyttes i andre (europeiske) land og vurdere deres relevans til bruk i Norge.

I dette arbeidet blir det viktig å trekke på erfaringer fra bransjeavtalen, for å sikre at en matkastelov utfyller eksisterende virkemidler på en god måte. Bransjen vet selv best hvor det oppstår matsvinn i hele verdikjeden for mat, og med bransjens kunnskap og eierskap får vi en best mulig utredning.

Sandra Borch, Landbruks- og matminister

Matsentralen er med i Matsvinnutvalget

Utvalgets samlet et bredt utvalg medlemmer fra matbransjen, forskning og andre relevante kompetansemiljøer:

 • NHO Mat og Drikke: Petter Haas Brubakk, administrerende direktør/leder av utvalget
 • Norges Bondelag: Egil Chr. Hoen, nestleder
 • Sjømat Norge: Lone Flyvholm, fagsjef miljø og helse
 • VIRKE: Halvard Hauer, miljøsjef Norgesgruppen
 • Dagligvarehandelens Miljøforum: Knut Lutnæs, Coop
 • NHO Service og Handel: Jorulf B Silde, bransjedirektør
 • NNN: Bjørn Tore Kyllo, nestleder
 • KS: Guro Bøe Wensaas, seniorrådgiver
 • Framtiden i våre hender: Ingrid Kleiva Møller, fagsjef
 • Forbrukerrådet: Gunstein Instefjord, leder forbrukerpolitikk
 • Matsentralen Norge: Per Christian Rålm, daglig leder
 • NORSUS: Aina Stensgård, forskningsleder
 • NIBIO: Lillian Øygarden, avdelingsleder/forskningssjef matproduksjon og samfunn, klima og matproduksjon¨
 • Oslo Met/SIFO: Alexander Schøll, forskningsleder bærekraftig forbruk mat og tekstil
 • SINTEF Ocean: Ana Karina Carvajal, forskningsleder

Medlemmer i referansegruppen:

 • Norges Fiskarlag: Hanna Bakke-Jensen, rådgiver (foreløpig)
 • Norges Bonde og småbrukarlag: Eli Berge Ness, politisk nestleder, fungerende leder
 • DLF: Thomas Weihe, verdikjededirektør
 • NHO Reiseliv: Kjersti Aastad, politisk rådgiver
 • Nofima Ocean: Bent Dreyer, forskningssjef divisjon for sjømat
 • Green House: Margit Fausko, ansvarlig bærekraftige matsystemer
 • Naturvernforbundet: Ingvild Fonn Asmervik, avdelingsleder natur areal og forbruk (foreløpig)
 • Avfall Norge: Jens Måge, fagrådgiver

Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet vil delta som observatører i utvalget.

Du kan lese mer om utvalget og dets mandatet her.

📷 pexels.com

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.