March 17, 2021

Et godt og langt samarbeid med Coop

Vi i Coop jobber alltid med å redusere matavfall. Det er viktig for mennesker og miljøet. Men ingen systemer er perfekte. Så i stedet for å kaste det som blir til overs, inngikk vi i 2013 et samarbeid med nyoppstartede Matsentralen Norge.

Per Løberg Eriksen
Per Løberg Eriksen
/
Coop Norge SA
Et godt og langt samarbeid med Coop

Vi i Coop jobber alltid med å redusere matavfall. Det er viktig for mennesker og miljøet. Men ingen systemer er perfekte. Så i stedet for å kaste det som blir til overs, inngikk vi i 2013 et samarbeid med nyoppstartede Matsentralen Norge.

– Ingen oss uten dere, utbryter Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen Oslo og styreleder for Matsentralen Norge.

 

Cristiano er en engasjert mann med et hjerte for rettferdighet og et hode fullt av gode løsninger. Som leder for Matsentralen Oslo går han på jobb for å koble overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper de som trenger det.

 

– Ved å flytte overskuddsmat fra der det er for mye til der det er for lite, bidrar vi til et mer rettferdig og balansert system. Målet er at ingen mat går til spille, og at ingen skal gå sultne til sengs.

 

Fra sitt kontor i Oslo er Cristiano i kontakt med syv ulike matsentraler landet rundt. Når faren for matsvinn oppstår, som oftest i form av datomerking eller feilstempling, rykker de ut for å snu et problem om til en mulighet.

 

– Vi liker å si at vi redder mat, og er på mange måter et sikkerhetsnett for matbransjen, sier han.

 

I løpet av 2021 blir syv til åtte når Matsentralen Innlandet lanseres. Det gir Cristiano, kollegene hans og blant annet Coop muligheten til å redde enda mer overskuddsmat.

 

Cristiano Aubert er engasjert daglig leder i Matsentralen Oslo og styreleder i Matsentralen Norge.

Coops bidrag

Totalt delte landets matsentraler ut 6,9 millioner måltider i 2020, og Coop var den største bidragsyteren nasjonalt.

 

– Samarbeidet med Coop har vært godt fra dag én. Coops lagre rundt i Norge sørger for at betydelige mengder overskuddsmat finner veien til Matsentralen og videre til ideelle organisasjoner som hjelper mennesker i sårbare situasjoner. Faktisk utgjør maten fra Coops lager i Rogaland over 40 prosent av Matsentralen Rogalands totale volum, så det at jeg innledet med å si "ingen oss uten dere" er ikke tomme ord.

 

Det er spesielt innen kategorien frukt og grønt Coop markerer seg som viktig bidragsyter. Alle trenger frukt og grønt i et balansert kosthold, og historisk har nettopp denne kategorien en del utfordringer knyttet til matsvinn.

Av de 3430 tonn mat omfordelt i 2020 av landets matsentraler, var den prosentvise fordelingen slik per varegruppe.

Stort behov

Målsettingen for Cristiano er klokkeklar: At det ikke lenger er behov for Matsentralen Norge! Før Korona var én av ti som bor i Norge definert som fattige. Dette tallet har økt gjennom pandemien. Cristiano avslutter derfor med en oppfordring.

 

– Jobber du, eller kjenner du noen som jobber med mat, spør om de har gode rutiner for overskuddsmat. Vi i Matsentralen Norge står klare til å redde mat fra bedrifter over hele Norge!

 Denne artikkelen er først publisert i Coop Medlem nr. 2 2021. Hele innstikket kan du lese her.


Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.