May 25, 2023

Mesterlig fra Mesterbakeren

Samarbeidet med Mesterbakeren når nye høyder.

/
Mesterlig fra Mesterbakeren

Mesterbakeren har vært fast leverandør til Matsentralen i mange år. Nå har vi sammen funnet nye måter å jobbe på, som lar oss redde enda mer mat - og det gir resultater! Hittil i år er økningen på imponerende 1.773 % sammenliknet med samme periode i fjor. Nesten 50 tonn brød og bakevarer har blitt reddet og delt til vanskeligstilte - det er mange brød!

Mesterbakeren leverer fast til Matsentralene i Oslo, Trøndelag, Vestland, Sør, Innlandet, Vestfold- og Telemark og Rogaland, og vi jobber videre for å sammen redde enda mer bakevarer.

Hamdi og de andre frivillige ved Bydelsmødre Bjerke henter blant annet ferskt brødhos Matsentralen Oslo.

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.