September 3, 2018

Omfordelt mat 1.halvår 2018

Hurra! Nettverket av matsentraler i Norge har reddet over 1000 tonn mat fra å havne i søpla i løpet av årets første seks måneder.

/
Omfordelt mat 1.halvår 2018

Maten ble omfordelt gjennom veldedige organisasjoner som serverte og delte ut mat tilsvarende mer enn 2 millioner måltider til vanskeligstilte mennesker.

Miljøfordelen med å omfordele mat er formidabel. Hittil i år har landets matsentraler spart miljøet for anslagsvis hele 3000 tonn CO2.

Vi takker våre samarbeidspartnere, støttespiller og ikke minst alle våre frivillige for deres innsats - uten dere hadde ikke dette vært mulig!

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.