October 6, 2022

Sammen mot matsvinn: En markering full av inspirasjon og engasjement

Den 29. september er FNs internasjonale dag mot matsvinn. Matsentralen Norge markerte dagen med et arrangement hos Unikum og et viktig besøk hos Matsentralen Oslo.

/
Sammen mot matsvinn: En markering full av inspirasjon og engasjement

Først inviterte vi landbruks- og matministeren Sandra Borch til en omvisning av Matsentralen Oslo. Her fikk hun vite at behovet øker for hver måned som går.  I 2021 omfordelte matsentralene 4086 tonn mat. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med 2020. Hittil i år har økningen vært på over tretti prosent, og matsentralene regner med å omfordele 5000 tonn mat i år. Dette tilsvarer 10 millioner måltider.

«Jeg er imponert over jobben matsentralene gjør. Det er selvsagt svært positivt at fullt brukbar mat blir fordelt til mennesker som trenger det, i stedet for at den går i søpla. Samtidig er det et tankekors at stadig flere trenger mathjelp, samtidig som vi vet at vi kaster altfor mye mat » sier Sandra Borch.

Cristiano Aubert (Daglig leder i Matsentralen Oslo),  Jostein Hågan (Styremedlem i Matsentralen Norge og Nasjonal leder for gatenære tilbud Blå kors), Per Christian Rålm (Daglig leder i Matsentarlen Norge) og Sandra Bosch ((Landbruks- og Matministeren))

Videre ble dagen mot matsvinn markert med å invitere noen av våre viktigste samarbeidspartnere til Unikum for å lære mer om prosjektet “Matsentralen kjøkken”, et samarbeid der overskuddsmat fra Matsentralen Oslo brukes til å lage næringsrike ferdigretter som omfordeles videre til mennesker i vanskelig situasjon.  

«Matsentralen Kjøkken handler om å lage gull av gråstein, og samtidig sørge for at mennesker i sårbare situasjoner får tilgang på næringsrik og velsmakende mat. Teamet hos Unikum har fra dag én vist seg å være matmessige alkymister og det er med stolthet vi deler ut ferdigrettene da lager av overskuddsmat fra oss» sier Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen Oslo.

Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen Oslo viser frem ferdig retter fra prosjketet Matsentralen kjøkken

Arrangementet gav oss mulighet til å ha flere inspirerende samtaler om den miljømessige, økonomiske og sosiale verdien ved å donere overskuddsmat. Donasjoner er  en viktig strategi for å redusere matsvinn, og behovet for overskuddsmat blant vanskeligstilte er kraftig økende. Dette ønsket vi å sette fokus på gjennom en samtale om hvordan vi kunne styrke samarbeidet for å gi mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

Til stede var det representanter fra matbransjen, stiftelser, ideelle organisasjoner og myndigheter, blant andre Orkla, Norgesgruppen, TINE, Mills, Nortura, Findus, Kavlifondet og Oslo kommunes varaordfører Abdullah Alsabeehg, i tillegg til daglig leder  i Matsentralen Oslo og daglig leder i Unikum. Ved bordet ble det servert en sen lunsj med godbiter fra “Matsentralen kjøkken”. Under lunsjen ble erfaringer fra prosjektet fra Matsentralen og Unikum presentert. 

«NorgesGruppen er veldig glad for å kunne bidra til et så viktig og matnyttig prosjekt som det UniMat/Matsentralen Kjøkken representerer.  Konseptet viser hvilket potensial vi sammen har til å redde overskuddsmat og samtidig hjelpe vanskeligstilte med både næringsrik mat og verdifull arbeidstrening  – nettopp når hele verdikjeden jobber sammen »  sier Kine Søyland, Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen.

Cristiano Aubert (Daglig leder i Matsentarlen Oslo), Halvard Hauer (Fagsjef miljø i Norgesgruppen) og Kine Søyland (Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen)

Vi hørte også fra Matvett om betydningen av donasjon av overskuddsmat i arbeidet for å redusere matsvinn i Norge, og  hvordan bransjeavtalen legger til rette for at mat blir reddet og ikke kastet. Matvett har også vært en del av dette prosjektet siden starten.

«Jeg synes det er så godt å se at dette prosjektet har funnet fotfeste og at Unikum ser dette som et viktig oppdrag for sine ansatte. Oskar og Ane virket oppriktig stolte av Unimat og det er tydelig at de begge, sammen med Arne-Christian har en stø hånd på rattet. Maten var velsmakende og mattryggheten står opplagt i høysetet» sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

Abdullah Alsabeehg (Varaordforer i Oslo) og Ane Harbak (Unikum)

Det ble også tid for gode samtaler rundt bordet og en kort omvisning av kjøkkenet. Å lære mer om hvordan kjøkkenet fungerer, med de ulike ingrediensene reddet av Matsentralen, inspirerte våre samarbeidspartnere i matbransjen til å reflektere over nye muligheter.

«Jeg tenker det vil være verdifullt å ta noen runder på våre fabrikker, for å skape bevisstgjøring rundt matsvinn og at mat som tidligere måtte kastes nå faktisk kan være verdifulle ingredienser hos Matsentralen Kjøkken» sier Kaja Vist, Business Manager & Category Insight Analyst i Findus.

Guro Sundsby (Head of Impact and Analysis i Kavlifondet), Kaja Vist (Business Manager & Category Insight Analyst i Findus) og Elisabeth von Krogh (Bærekraftsrådgiver i TINE)

Halvard Hauer (Fagsjef i Norgesgruppen) Anne-Grete Hau, og Eivind Raassum (Supply Chain Controller i Orkla)

Omvisning av kjøkkenet

Både Matsentralen og Unikum var fornøyd med arrangementet, og ikke minst med  samarbeidet med våre støttespillere:

«Særdeles hyggelig for Unikum å ha representanter fra Matsentralens samarbeidspartnere hos oss på besøk i anledning verdensdagen mot matsvinn 2022. Vi er stolte av å få presentere hva Matsentralen kjøkken og Unikum har fått til sammen. Stolte av å være med på å redde mat og miljø. Stolte av å få bidra til at 115 000 velsmakende ferdigretter i året deles ut til Osloborgere i en vanskelig livssituasjon. Samarbeidet mellom Unikum og Matsentralen innebærer at vi på Unikum kan tilby en hverdag med mestring, kvalifisering og utrolig meningsfulle arbeidsoppgaver til våre tiltaksansatte. Det at prosjektet har så mange bonuser bidrar til at det kan gi en følelse av arbeidsinkludering på sitt beste. Det er vi på Unikum takknemlig for» sier Oskar Bönner, Driftskoordinanator i Unikum.

Oskar Bönner (Driftsleder i Unikum) og Paula Capodistrias (Prosjekt leder i Matsentralen Norge) hendene og hjernen bak dette fantastiske arrangementet!

Irene Mathisen (Leder i Slumstasjonen/Frelsesarmeen), Guro Sundsby (Head of impact and analysis i Kavlifondet), Oskar Bönner (Driftsleder i Unikum), Kaja Vist (Business Manager & Category Insight Analyst i Findus), Tarjei Bjørnhaug (Matsvinn- ansvarlig i Nortura), Elisabeth von Krogh (Bærekraftsrådgiver i TINE), Abdullah Alsabeehg (Varaordfører i Oslo), Paula Capodistrias (Prosjektleder i Matsentralen Norge), Anne Marie Schrøder (Kommunikasjonssjef i Matvett), Kine Soyland (Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen), Ida Henriksen (Kvalitetsavdelingen i Mills), Halvard hauer (Fagsjef miljø i Norgesgruppen), Marie Kleppe (Prosjektkoordinator i Matvett), Cristiano Aubert (Daglig leder i Matsentralen Oslo), Anne-Grete Haugen (Daglig leder i Matvett) og Lars Orlien (Daglig leder i Unikum)

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.