April 3, 2023

Viktig støtte fra gode samarbeidspartnere

Sparebankstiftelsen DNB og Viken Fylkeskommune med viktige bidrag.

/
Viktig støtte fra gode samarbeidspartnere

Vi avsluttet mars måned med bankende hjerter og fulle motivasjons-kontoer etter at det ble klart at Sparebankstiftelsen DNB og Viken Fylkeskommune støtter oss med verdifulle midler:

  • Med tildelingen fra DNB Larvik og Sparebankstiftelsen DNB, får Matsentralen Vestfold og Telemark midler til å drifte skoleprogrammet for et helt år.
  • Bevilgningen fra Viken Fylkeskommune finansierer omfordelingen av mat tilsvarende ca 700.000 måltider til vanskeligstilte mennesker i Viken fylke.

Et sentralt prinispp for Matsentralenes er at maten vi deler ut er gratis for organisasjonene som henter hos oss. Derfor er vi avhengige av økonomisk støtte, og vi er evig takknemlige for gode samarbeidspartnere som gjør dette mulig! Les mer om de to tildelingene under bildet.

Prosjektleder for skoleprosjektet Iren Kristine Kruse med sjekken fra Sparebankstiftelsen.

Utdanner unge matreddere

Marit Kaupang Klewe fra Sparebankstiftelsen DNB og Rebekka Trevland, daglig leder i Matsentralen Vestfold og Telemark.

Skoleprosjektet hos Matsentralen Vestfold ogTelemark er utviklet som en del av Kunnskapsløftets tverrfaglige tema «Bærekraftig utvikling», og er delt i to deler rettet mot 6. og 9. trinn. Det første besøket foregår gjerne i klasserommet. Temaet er naturlig nok matsvinn, og hvordan matsvinn påvirker miljøet. Sammen med elevene ser vi etter mulige løsninger på hvordan vi som forbrukere kan være med og redusere matsvinn. Andre del av prosjektet er en praktisk del hvor vi lager mat av overskuddsmat fra Matsentralen Vestfold og Telemark.

Hittil i år har prosjektleder Iren Kristin besøkt over 20 skoler i Vestfold og Telemark, og mer enn 1000 elever har fått lære mer om matsvinn og matredding. Skoleprosjektet er et populært tilbud, og er fullbooket ut dette skoleåret.

– Vi i DNB Larvik og Sparebankstiftelsen DNB er veldig glade for å få lov til å være med å støtte et så godt miljøtiltak som de utrettelig jobber med på Matsentralen. Det er spennende at de klarer å ta dette ut i skolene og lære opp den neste  generasjonen om matsvinn og hva vi kan gjøre for å minske dette.

- Marit Kaupang Klewe, Sparebankstiftelsen DNB

Bekjempelse av fattigdom

Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold. Foto: Morten Brakestad

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen, peker på den økonomisk krevende situasjon for mange familier og vanskeligstilte, når hun forklarer hvorfor Viken Fylkeskommune nå bevilger støtte til Matsentralen. Fylkeskommunen satt av 1 million til bekjempelse av fattigdom, og valgte å gi Matsentralen Oslo hele beløpet:

– Det var viktig å se på hvordan vi raskt og effektivt kan nå ut til flest mulig. Matsentralens arbeid med omfordeling av overskuddsmat pekte seg ut. Jeg er derfor glad for at fylkeskommunen inngår et samarbeid med Matsentralen Oslo.

I fjor ble det reddet 750 tonn overskuddsmat i Viken fylke. Det tilsvarer ca 1,5 millioner måltider som ble delt ut til vanskeligstilte. Bevilgningen fra fylkeskommunen vil hjelpe oss å dele ut nesten 700.000 måltider i år.

#ingenossutendere

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.