February 19, 2021

Ny rekord! Delte ut 6,9 millioner måltider i 2020 

Etterspørselen etter mathjelp har økt betydelig under koronapandemien. Totalt omfordelte Matsentralen Norge 30 prosent mer mat i 2020 enn året før. 

/
Ny rekord! Delte ut 6,9 millioner måltider i 2020 

Ansatte og frivillige hos landets matsentraler har ikke sittet stille. Behovet for hjelp og viljen til å hjelpe er stor, aktivitetsnivået likeså. Landets sju matsentraler sørget for at 30 000 måltider hver eneste dag ble delt ut til organisasjoner som hjelper folk i sårbare situasjoner. Det tilsvarer 3430 tonn med overskuddsmat, som ble reddet.

Matsentralene har utvilsomt mulighet til å omfordele enda mer mat. Foreningen har derfor jobbet med å finne nye og bedre løsninger, slik at vi kan knytte flere nye leverandører til oss, samt motta større leveranser av mat, særlig næringsrike varer som kjøtt, fisk, frukt og grønt. 

Landets sju matsentraler sørget for at 30 000 måltider hver eneste dag ble delt ut til organisasjoner som hjelper folk i sårbare situasjoner. 

Utrulling av interntransport

Å distribuere varer mellom sentralene har lenge vært et ønske, og en løsning for interntransport ble rullet ut i fjor. Dette har gjort at det har blitt enklere for matsentralene å takke ja til nærmest ubegrensede volum. Hvis en matsentral har fått en for stor leveranse til å kunne håndtere den alene, kan de nå enkelt spre det ut til de andre i nettverket. For eksempel har hele nettverket nytt godt av kylling fra Rogaland, hygieneartikler fra Oslo, Sørlandschips fra Sør og søtbakst fra Vestfold og Telemark. 

Interntransport bidrar til at matsentralene i Norge kan redde enda mer mat og kan hjelpe enda flere mennesker. 

Matsentralen og UniKum = Ferdigretter

Også pilotprosjektet Matsentralen Kjøkken ble lansert i fjor i Oslo og Bergen, hvor overskuddsmat – fortrinnsvis storhusholdningsvarer fra matsentralene og mat fra butikker, omdannes til næringsrike ferdigretter i porsjonsstørrelser hos en ekstern aktør. Matsentralen Oslo har inngått et samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriften UniKum. De har laget 15 000 porsjoner ferdigretter, som har vært svært populære blant veldedige organisasjoner som tilbyr mathjelp. Matsentralen Kjøkken gir Matsentralene også en unik mulighet til å kunne motta brune bananer, slappe gulrøtter og andre varer som er på hell fra dagligvarebutikker. På den måten får nettverket av matsentraler mulighet til å dele ut mer mat, og dermed hjelpe flere. Konseptet Matsentralen Kjøkken utvides og utvikles videre i 2021. 

Last ned plakaten av året her!

Når ut til flere gjennom Matstasjoner

Siden 2013 har sju matsentraler blitt etablert i Norge, og det jobbes med å etablere en åttende i Innlandet, som åpner dørene i 2021. Ikke bare har foreningen jobbet med etableringen av en ny matsentral, også konseptet «matstasjoner» fikk se dagens lys i 2020, med Alta Matstasjon som pilot. I Finnmarksbyen opplevde Betania Alta stor etterspørsel etter mathjelp og tok kontakt med Matsentralen Norge. De så et behov for å organisere matutdeling bedre. Konseptet «matstasjon» egner seg særlig på steder som er langt fra en matsentral. En matstasjon mottar mat fra lokale leverandører, som butikker og bakerier, i tillegg til mat fra nærmeste matsentral. Matstasjonen deler så ut direkte til trengende og til veldedige organisasjoner. Med erfaringene fra Alta skal Matsentralen Norge formalisere og spre konseptet. Gjennom Matstasjoner kan vi utvide nettverket, slik at vi når ut til flere vanskeligstilte og redde enda mer mat fra å bli kastet. 

Mer samarbeid og forskning

Mange organisasjoner, virksomheter og bedrifter jobber målrettet med å redusere matsvinn i Norge, og et nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling ble opprettet i 2020, initiert av blant annet Matvett. Her er Matsentralen Norge også representert. 

Fokus på matsvinn og matredding er også blitt satt på dagsorden i skolevesenet, gjennom et forskningsprosjekt med NOFIMA, Matsentralen Vestfold og Telemark og andre. Sammen prøver de å finne en egnet måte å lære skolebarn om bærekraftige matsystemer og matsvinn, og her er Matsentralen Norge en aktiv sparringspartner.   

Foreningen har vært involvert i flere andre forsknings- og utviklingsprosjekter på nasjonalt og europeisk nivå, for å kartlegge enda bedre hvordan matsentraler bidrar til å gi mat, mennesker og miljø en ny sjanse, som ble enda mer relevant under pandemien. Noen av prosjektene var gjennom den europeiske paraplyorganisasjonen for matbanker, FEBA, mens andre var i samarbeid med andre matbanker og forskningsinstitutter. I august lanserte Matsentralen Norge blant annet en rapport om hvilken innvirkning pandemien har på matsentralene i Norge. Her ble det tydelig at behovet for mathjelp øker, og potensialet for å redde mer mat er fortsatt stor. 

Tusen takk

Med god hjelp fra støttespillere og samarbeidspartnere fortsetter Matsentralen Norge å gi mat, mennesker og miljø en ny sjanse – også i 2021.

Mye spennende skal skje fremover – så følg med videre!  


Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.